image banner
Ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương 5

Ngày 10/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ 6 (ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị).

Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường nghe Báo cáo chuyên đề: Xung đột Nga - Ukraine: Tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

9 giờ 30 phút: Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình nội dung Trung ương thảo luận về Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Buổi chiều: Trung ương họp phiên bế mạc tại Hội trường.

Trung ương cho ý kiến về các nội dung Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình các vấn đề Trung ương thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị.

Nguồn: Chinhphu.vn(10/5/2022)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image