image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Tất cả: 10679
image advertisement
image advertisement
Tổng số: 389
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1471/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 40
Tải về 2
3998/UBND-KSTT 25/05/2023 Công văn về việc kết nối với Hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến
Lượt xem: 47
Tải về 10
1479/QĐ-UBND 25/05/2023 Quyết định công nhận cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Lượt xem: 21
Tải về 0
1407/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 28/04/2023 của UBND tỉnh
Lượt xem: 45
Tải về 2
3901/UBND-KSTT 22/05/2023 Công văn về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC và triển khai các nhiệm vụ giải pháp cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2023
Lượt xem: 16
Tải về 4
1325/QĐ-UBND 15/05/2023 Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi quản lý nhà nước cửa Sở Giáo dục và Đào tạo
Lượt xem: 74
Tải về 1
3694/UBND-KSTT 15/05/2023 Công văn về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 77
Tải về 5
1291/QĐ-UBND 12/05/2023 Quyết định phê duyệt Báo cáo phương pháp luận và ban hành Bộ chỉ số năng lực canh tranh của sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã (DDCI) tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 127
Tải về 0
1245/QĐ-UBND 08/05/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 87
Tải về 8
1221/QĐ-UBND 05/05/2023 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 80
Tải về 1
12345678910...