Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Cục Thuế Nghệ An

Cục Thuế Nghệ An

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoai

Địa chỉ Email

1

Trịnh Thanh Hải

Cục trưởng

0989681974

Haitt.cucthue.nghean.gov.vn

2

Hà Lê Dũng

Cục phó

0912743114

Dunghl.cucthue.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Đình Đức

Cục phó

02383557558

Ducnd.cucthue.nghean.gov.vn

4

Văn thư

 

02383557558