Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Chủ tịch

0902.204.709

2

Hoàng Thị Thu Hiền

P.Chủ tịch Thường trực

0919.200.567

3

Lê Thị Hương Giang

P.Chủ tịch

0983.989.267

4

Hoàng Thị Thanh Minh

P.Chủ tịch

0944.006.836

5

Văn phòng

 

02383.844.192