Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Quỳ Hợp

Địa chỉ: Khối 14 - Thị trấn Quỳ Hợp - Huyện Quỳ Hợp

Email: quyhop@nghean.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

    Số điện thoại

Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Phan Đình Đạt

Bí thư  huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

0238.3883175

 

datpd@quyhop.nghean.gov.vn

2

Cao Đức Trung

Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ

 

trungcd@quyhop.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Đình Tùng

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

tungnd@quyhop.nghean.gov.vn

4

Trương Thị Hà

Phó CT HĐND

0238.3883156

hatt@quyhop.nghean.gov.vn

5

Hoàng Văn Thái

Phó CT UBND

thaihv@quyhop.nghean.gov.vn

6

Vi Thanh Tường

Phó CT UBND

0238.3883210

tuongvt@quyhop.nghean.gov.vn

10

Trương Văn Khoa

Phó CT UBND 

0238.3883130

Khoatv@quyhop.nghean.gov.vn

11

 

Văn thư

3883141

 

12

 

Máy FAX

3981438