Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Tương Dương

Địa chỉ: Khối Hoà Bắc - Thị trấn Thạch Giám - Huyện Tương Dương


TT

Họ và tên

Chức vụ

 

Số điện thoại
Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Văn Hải

Bí Thư Huyện ủy

02383874142 

hainv@tuongduong.nghean.gov.vn

2

Phan Đức Sơn

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

02383874126 

sonpd@tuongduong.nghean.gov.vn

3

Lữ Văn May

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

0238. 874130

maylv@tuongduong.nghean.gov.vn

4

Lô Thanh Nhất

Phó CT UBND huyện

0238.3 741169

nhatlt@tuongduong.nghean.gov.vn

5

Kha Văn Ót

Phó CT UBND huyện 

0238.3 874156

otkv@tuongduong.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Hữu Hiến

Phó CT UBND huyện

0238.3 874180

hiennh@tuongduong.nghean.gov.vn

7

Trần Thị Lệ Thoa

Chánh VP Huyện ủy

0238.3 874136

thoattl@tuongduong.nghean.gov.vn

8

Thái Lương Thiện

Chánh Văn phòng HĐND&UBND

0238.3 874168

toantv@tuongduong.nghean.gov.vn

Văn thư Huyện ủy

0238.3. 874188

 

Văn thư UBND huyện

0238.3 874121