image banner
Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống phòng, chống bệnh ký sinh trùng thường gặp trên phạm vi toàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 416/KH-UBND ngày 23/6 về phòng, chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là làm giảm nhanh tỷ lệ mắc bệnh ký sinh trùng, giảm gánh nặng bệnh tật do mắc bệnh ký sinh trùng và nâng cao sức khỏe nhân dân trên đia bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể: Giảm tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm và giảm gánh nặng bệnh tật do bệnh giun, sán truyền từ động vật sang người gây nên tại các vùng dịch tễ; giảm tỷ lệ nhiễm, cường độ nhiễm và giảm gánh nặng bệnh giun truyền qua đất, trong đó, ưu tiên ở các đối tượng nguy cơ cao như trẻ em từ 12 đến 60 tháng tuổi, học sinh tiểu học từ 6 đến 11 tuổi; củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống phòng, chống bệnh ký sinh trùng thường gặp trên phạm vi toàn tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các giải pháp về chính sách, chuyên môn kỹ thuật như giám sát, điều tra bệnh ký sinh trùng, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị bệnh ký sinh trùng, can thiệp cộng đồng phòng, chống bệnh ký sinh trùng. Đồng thời, thực hiện các giải pháp về truyền thông, giáo dục sức khỏe, kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động phòng, chống bệnh ký sinh trùng; giải pháp về nâng cao chất lượng hệ thống phòng, chống các bệnh ký sinh trùng; các giải pháp về nguồn lực và đầu tư; xã hội hóa công tác phòng, chống bệnh ký sinh trùng; giải pháp về nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thu thập số liệu và xây dựng bản đồ dịch tễ bệnh ký sinh trùng giai đoạn 2022-2025. Tổ chức đào tạo, tập huấn về phòng chống bệnh ký sinh trùng; hoạt động cung cấp trang thiết bị, vật tư; phòng, chống các bệnh giun truyền qua đất (giun đũa, giun tóc, giun móc/mỏ) và giun kim; phòng, chống các bệnh sán lá truyền qua thức ăn như sán lá gan, sán lá phổi, sán lá ruột; phòng, chống bệnh sán dây, ấu trùng sán lợn; hoạt động phòng, chống bệnh ký sinh trùng khác; phòng, chống bệnh ký sinh trùng trong an toàn thực phẩm, hoạt động nghiên cứu khoa học, giám sát, theo dõi các hoạt động phòng, chống bệnh ký sinh trùng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bệnh ký sinh trùng trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025; chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh ký sinh trùng trên địa bàn và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bệnh ký sinh trùng tại địa phương; phê duyệt, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh ký sinh trùng trên địa bàn, đảm bảo nguồn lực…

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ và Đoàn thể tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân triển khai công tác phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025 đảm bảo theo quy định.

Các chỉ tiêu phòng chống bệnh ký sinh trùng thường gặp tại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2025 bao gồm:

- 100% người dân tại các vùng lưu hành bệnh giun sán cao được tiếp cận với các thông tin truyền thông phòng chống bệnh.

- Xây dựng bản đồ và xác định vùng lưu hành dịch tễ bệnh ký sinh trùng thường gặp giai đoạn 2022-2025.

- Mỗi năm giảm 2% tỉ lệ nhiễm giun truyền qua đất tại các vùng dịch tễ để đến năm 2025 tỷ lệ nhiễm chung dưới 10%; các bệnh giun sán thường gặp khác được phát hiện và xử lý kịp thời. Điều trị 100% cho người được chẩn đoán nhiễm các loại giun sán.

- Tẩy giun 1-2 lần/ năm cho các đối tượng ưu tiên: Trên 90% học sinh tiểu học từ 6-11 tuổi được tẩy giun; trên 90% trẻ từ 24-60 tháng tuổi được tẩy giun.

- 100% các vùng dịch tễ bệnh ký sinh trùng tiến hành các biện pháp phòng chống.

- 100% các Trạm y tế xã, phường tại các vùng dịch tễ bệnh tiến hành được các hoạt động phòng chống bệnh giun sán truyền qua thức ăn và báo cáo kết quả thực hiện.

- 100% cơ sở y tế các tuyến có cán bộ được đào tạo về phòng chống bệnh ký sinh trùng.

T.H (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image