image banner
Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022

Để sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022 giành thắng lợi toàn diện, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, ngày 16/5, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã; các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Đề án sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT, đặc điểm tình hình địa phương để xây dựng, triển khai chỉ đạo thực hiện kế hoạch, đề án sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022 của địa phương đạt kết quả cao nhất. Thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022 cấp huyện; phân công lãnh đạo UBND cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban phụ trách chỉ đạo và chịu trách nhiệm cụ thể từng xã, cụm xã, phường, thị trấn. Tăng cường công tác dự tính, dự báo, thông tin tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện đúng các biện pháp kỹ thuật để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và sâu bệnh hại.

Quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp sản xuất vụ Hè Thu, Mùa năm 2022. Xây dựng cơ cấu giống, thời vụ cho vụ Hè Thu, Mùa năm 2022 để chỉ đạo nông dân thực hiện nghiêm, nhất là đối với thời vụ gieo cấy lúa vùng sâu trũng, thường xuyên ngập lụt. Lập phương án chống hạn và xây dựng kế hoạch tưới phù hợp, không gieo trồng đối với những diện tích không đảm bảo tưới suốt vụ. Xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi mùa vụ trên đất trồng lúa kém hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và điều kiện cụ thể của địa phương, hạn chế mức thấp nhất diện tích đất không sản xuất. Có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: Giống, vật tư phân bón để phục vụ tốt cho sản xuất vụ Hè thu, Mùa, tránh tình trạng khan hiếm, đội giá nguồn vật tư. Kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân. 

Đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra để quản lý chất lượng giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp cung ứng vật tư nông nghiệp không đảm bảo chất lượng để bảo vệ tốt quyền lợi cho người nông dân và doanh nghiệp. 

Địa phương nào không quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất, dịch bệnh phát sinh và gây hại nặng làm mất mùa ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và không đạt kế hoạch đề ra thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng và sớm ban hành phương án chống hạn, phương án phòng trừ dịch hại cây trồng để làm cơ sở cho các địa phương thực hiện. Chủ động phối hợp với UBND các huyện để thực hiện tốt công tác quản lý giống, vật tư nông nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm trong sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp; ngăn chặn tình trạng vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng lưu thông trên thị trường nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022. 

Thành lập các đoàn chỉ đạo sản xuất phối hợp với các địa phương để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung Đề án sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022. Kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đề án sản xuất.  Đẩy mạnh việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 98/2016/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An, các cơ quan thông tin đại chúng và các địa phương xây dựng các chương trình tuyên truyền hướng dẫn, khuyến cáo nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại do cơ quan chuyên môn để ra. Thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ để theo dõi, nắm tình hình diễn biến của thời tiết, nhất là tình hình hạn hán và các diễn biến bất thường khác ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Tham mưu, chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp ứng phó hiệu quả với những tình huống thời tiết bất thường để giảm thiểu tối đa thiệt hại đến cây trồng, vật nuôi. 

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các địa phương về các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quy định hiện hành. 

Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các Công ty thủy điện trên địa bàn tỉnh điều tiết xả nước phù hợp, đúng quy trình, quy định đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất vụ Hè thu, Mùa năm 2022. Chỉ đạo Công ty Điện lực Nghệ An căn cứ vào lịch thời vụ sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2022 để ưu tiên điện phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là những địa phương, các vùng không chủ động được nước, thời điểm cần điện để bơm nước chuẩn bị ruộng để gieo cấy, chống hạn. 

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương để chuyển giao, ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, tập trung những vùng lợi thế, vùng đã được quy hoạch công nghệ cao, giúp nông dân sản xuất ra sản phẩm ngày càng có chất lượng, hiệu quả kinh tế. 

UBND tỉnh cũng đề nghị các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội vận động các cấp hội và hội viên thực hiện tốt các biện pháp, giải pháp kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp do ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành. Quan tâm giúp nông dân thay đổi tư duy, nhận thức sản xuất nông nghiệp từ sản xuất kinh nghiệm sang sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, sản xuất hàng hóa có chất lượng phù hợp với thị trường trong nước và xuất khẩu nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị sản xuất. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An tăng cường thời lượng phát sóng và thời điểm phát sóng thích hợp để tuyên truyền cho nông dân nắm bắt kịp thời các biện pháp thâm canh, sự diễn biến của thời tiết, sâu bệnh hại trên cây trồng, từ đó giúp người dân chủ động phòng tránh và khắc phục những bất lợi do thời tiết, dịch bệnh gây ra. Xây dựng các phóng sự về những mô hình sản xuất nông nghiệp mới ứng dụng công nghệ cao, kịp thời đưa tin biểu dương những địa phương đã làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất, các tổ chức, cá nhân điển hình trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời có những phản ánh đối với những địa phương làm chưa tốt để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành.

H.B (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image