image banner
Triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 23/6 về triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

Kế hoạch được ban hành nhằm tạo sự thuận tiện, tăng tỷ lệ người nghiện chất dạng thuốc phiện được điều trị thay thế bằng thuốc Methadone, tăng sự hài lòng và tuân thủ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone; giảm gánh nặng công việc cho các cơ sở điều trị Methadone, góp phần nâng cao chất lượng điều trị. Đồng thời, cung cấp thông tin, bằng chứng để mở rộng việc cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh nghiện các chất dạng thuốc phiện tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện, nếu phù hợp.

Việc triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện thực hiện trên nguyên tắc: Tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật, các hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan. Quy trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone áp dụng theo các quy định tại Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Quyết định số 3140/QĐ-BYT ngày 30/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Quy trình cấp phát thuốc nhiều ngày thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 569/QĐ-BYT ngày 09/3/2022 của Bộ Y tế về việc phê duyệt hướng dẫn triển khai thí điểm cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện.

Đề án cấp thuốc Methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022 phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự huy động vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của toàn xã hội.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ quý II năm 2022 đến 31/12/2022. Đối tượng thực hiện là các bệnh nhân đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các cơ sở điều trị Methadone. Việc cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày được triển khai tại 12 cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện trên địa bàn toàn tỉnh (11 cơ sở trực thuộc Sở Y tế, 01 cơ sở trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã đưa ra các giải pháp thực hiện, gồm: Tạo sự đồng thuận của các Sở, ban, ngành và các cấp chính quyền; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ có liên quan; nâng cao nhận thức của người bệnh; đảm bảo các điều kiện thiết yếu triển khai chương trình; đảm bảo an toàn và hiệu quả cho người bệnh mang thuốc về.

UBND tỉnh giao Sở Y tế tổ chức Hội nghị đồng thuận triển khai thí điểm cấp phát thuốc Methadone nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Chỉ đạo việc tổ chức hoạt động của các cơ sở điều trị Methadone, thực hiện việc cấp phát thuốc nhiều ngày cho người dân đảm bảo đúng theo quy định chuyên môn của Bộ Y tế. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các đơn vị Y tế địa phương để hỗ trợ chuyên môn y tế cho các cơ sở điều trị Methadone…

Địa điểm triển khai cấp thuốc Methadone nhiều ngày năm 2022 trên địa bàn tỉnh:

1. TP Vinh: Cơ sở điều trị Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

2. Huyện Diễn Châu: Cơ sở điều trị TTYT huyện Diễn Châu

3. Huyện Quỳ Châu: Cơ sở điều trị TTYT huyện Quỳ Châu

4. Huyện Đô Lương: Cơ sở điều trị TTYT huyện Đô Lương

5. Huyện Quỳ Hợp: Cơ sở điều trị TTYT huyện Quỳ Hợp

6. Huyện Quế Phong: Cơ sở điều trị TTYT huyện Quế Phong

7. TX Thái Hòa: Cơ sở điều trị TTYT Thị xã Thái Hòa

8. Huyện Thanh Chương: Cơ sở điều trị TTYT huyện Thanh Chương

9. Huyện Con Cuông: Cơ sở điều trị TTYT huyện Con Cuông

10. Huyện Kỳ Sơn: Cơ sở điều trị TTYT huyện Kỳ Sơn

11. Huyện Tương Dương: Cơ sở điều trị TTYT huyện Tương Dương

12. TP Vinh: Cơ sở điều trị thuộc Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện tỉnh trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

 

PT (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image