image banner
Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 03: Mua xi măng bao PCB 40 xây dựng Nông thôn mới cho các địa phương khu vực phía Nam Nghệ An
Xem chi tiết tại đây