Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Thường trực Tỉnh uỷ

Địa chỉ: Số 26 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Hộp thư công vụ

1

Thái Thanh Quý

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

0238.3.844859

quytt@tinhuy.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thông

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

0238.8995999

thongnv@tinhuy.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh ủy,

 Chủ tịch UBND tỉnh

0238.3844859

 

trungnd@tinhuy.nghean.gov.vn