image banner
Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào Danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2023

Sáng 26/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Anh-tin-bai

Quang cảnh phiên họp

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào Danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2023. Theo Công văn số 3352/UBND-TH ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh, trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành, địa phương, UBND tỉnh thống nhất Danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2023 gồm 53 Nghị quyết, trong đó có 21 Nghị quyết quy phạm pháp luật; 32 Nghị quyết cá biệt.

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phân tích cụ thể những nội dung liên quan đến việc ban hành các Nghị quyết được Thường trực HĐND tỉnh đưa ra cho ý kiến tại phiên họp

Anh-tin-bai

Đ/c Lương Văn Khánh – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm rõ sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết do Ban Dân tộc chủ trì xây dựng

Anh-tin-bai
Đ/c Chu Đức Thái – Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao cân nhắc khi đề xuất ban hành Nghị quyết thời điểm này bởi hiện nay số lượng người tham quan tại các Bảo tàng còn ít, chủ yếu là học sinh đến tham quan

Sau khi xem xét, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với đa số Nghị quyết trong Danh mục mà UBND tỉnh dự kiến trình; đồng thời đề nghị UBND tỉnh, các ngành rà soát, xem xét lại việc ban hành một số Nghị quyết.

Tại phiên họp, các đại biểu đã đưa ra cơ sở pháp lý và thực tiễn của sự cần thiết ban hành đối với: Nghị quyết quy định về nội dung, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giải đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thu phí tham quan Bảo tàng Nghệ An, Bảo tàng Xô Viết Nghệ An; Nghị quyết ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực văn hóa – xã hội còn lại chưa ban hành.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho ý kiến vào việc xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 31/12/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu tối đa các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đổi với cơ sở giáo dục công lập; mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT đối với vùng khó khăn; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026 và hỗ trợ chênh lệch học phí theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023.

Tại phiên họp sáng nay, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng đã đề xuất Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Qua nghe ý kiến trao đổi, phân tích các yếu tố liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm việc với các Sở, ngành thống nhất việc có trình HĐND tỉnh về một số Nghị quyết cho ý kiến tại phiên họp hôm nay, cần phải thống nhất quan điểm trong xây dựng Nghị quyết đó là quan tâm, xem xét đến tính hợp pháp và hợp lý để Nghị quyết được ban hành đi vào cuộc sống.

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị nên xây dựng tiêu chí lựa chọn các vấn đề chất vấn để lấy ý kiến sát hơn

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Duy Sơn – Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp các nội dung đề xuất chất vấn, giám sát

Trong phiên họp sáng nay, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; dự kiến nội dung giám sát của HĐND tỉnh khóa XVIII năm 2024.

Qua nghe ý kiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh phối hợp với các Ban HĐND tỉnh xây dựng cẩm nang về tiêu chí lựa chọn nội dung giải trình, giám sát, chất vấn. Lựa chọn vấn đề chất vấn dựa trên tổng hợp ý kiến đề xuất của đại biểu HĐND tỉnh và dựa vào ý kiến của cử tri.

Ngoài chất vấn tại phiên họp như thường lệ, các vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm có thể đưa ra chất vấn tại các phiên họp chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh.

Đối với nội dung giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để lựa chọn nội dung phù hợp.

Phiên họp sáng nay, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo công tác dân nguyện của Thường trực HĐND tỉnh; kết quả hoạt động tháng 5, thống nhất nhiệm vụ tháng 6/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

Phan Quỳnh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image