Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Tuyến du lịch đ­ường sắt

- Tuyến Hà Nội - Vinh

- Tuyến Hải Phòng - Hà Nội - Vinh

- Tuyến các tỉnh phía Nam - Vinh

- Tuyến Vinh - đi các tỉnh Bắc Nam

Nguồn: Trung tâm xúc tiến du lịch Nghệ An