Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Uỷ ban nhân dân tỉnh

Uỷ ban nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Số 3 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại cơ quan

Địa chỉ Email

1

Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

0238.3844859

  trungnd@ubnd.nghean.gov.vn             

2

Lê Hồng Vinh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

0238.3840428

vinhlh@ubnd.nghean.gov.vn

3

Lê Ngọc Hoa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0238.3590556

hoald@ubnd.nghean.gov.vn 

4

Hoàng Nghĩa Hiếu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0238.3561344

hieuhn@ubnd.nghean.gov.vn

5

Bùi Đình Long

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0238.3601170

longbd@ubnd.nghean.gov.vn