image banner
Các tác phẩm phải thể hiện được bản sắc văn hóa của con người Nghệ An

Đó là một trong những tiêu chí Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật đề ra tại Thông báo số 148/TB-BTC ngày 3/3 về việc gửi tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc, kịch bản sân khấu về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Cuộc vận động sáng tác ca khúc, kịch bản sân khấu về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” nhằm động viên, khuyến khích các tác giả sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị để phục vụ đời sống tinh thần của Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua đó tuyển chọn những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng để tuyên truyền, quảng bá những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới (NTM); xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đồng thời, thông qua các tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật để giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, con người Nghệ An đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Các tác phẩm dự thi có nội dung: Ngợi ca quê hương, thiên nhiên, con người, tiềm năng, thế mạnh, phản ánh được bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc của tỉnh Nghệ An; phản ánh được những thành tựu trong phong trào xây dựng NTM của tỉnh Nghệ An. Xây dựng người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước để triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tôn vinh công dân Nghệ An tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo động lực để thi đua trong lao động, sản xuất; nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống con người Nghệ An, xây dựng hình ảnh con người Nghệ An trong thời kỳ đổi mới.

Xây dựng con người Nghệ An có thế giới quan khoa học, có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hội nhập”; Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”, khẳng định, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn. Đấu tranh loại trừ các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục, gây mất an ninh trật tự ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Nghệ An.

Các ca khúc dự thi được sáng tác bằng tiếng Việt gồm nhạc và lời, được đánh máy, in trên khổ giấy A4, gửi kèm file demo phối khí, thu thanh lưu trong đĩa CD hoặc USB (nếu có). Kịch bản sân khấu, tiểu phẩm và kịch ngắn; kịch hát dân ca và hoạt cảnh, tác phẩm được đánh máy, in đóng quyển trên khổ giấy A4, đồng thời gửi kèm file.

Đối tượng tham gia: Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước đều có thể tham gia cuộc vận động. Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng xét thưởng, Tổ thư ký được quyền tham gia hưởng ứng sáng tác nhưng không tham dự xét giải thưởng.

Điều kiện dự thi: Tác phẩm phải đảm bảo chất lượng nghệ thuật và mục đích, yêu cầu, nội dung chủ đề của cuộc vận động. Tác phẩm phải được sáng tác từ thời gian phát động (tháng 1/2022) đến thời gian kết thúc cuộc thi; chưa công bố, phổ biến hoặc gửi tham gia các cuộc thi khác ở Trung ương và các địa phương tổ chức. Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phầm dự thi theo quy định của pháp luật, nếu phát hiện tác giả vi phạm về bản quyền tác giả, quyền liên quan và các quy định về thể lệ của cuộc vận động, Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tác phẩm không được sao chép, mô phỏng ý tưởng, nội dung của các tác giả khác ở trong và ngoài nước hoặc mô phỏng ý tưởng, nội dung các tác phẩm khác của tác giả đã được công bố. Những tác phẩm đạt giải, Ban tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp. Những tác phẩm không đạt giải Ban tổ chức không trả lại tác giả…

Ban tổ chức nhận bài dự thi kể từ ngày phát động đến hết ngày 30/8/2022 (tác giả gửi qua đường bưu điện). Bài dự thi gửi đến Phòng Quản lý Văn hóa – Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An. Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, điện thoại 02383.563.531. Dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 11/2022.

Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng:

- Giải Đặc biệt: 100.000.000 đồng/1 giải

- 01 giải Nhất: 50.000.000 đồng/1 giải

- 02 giải Nhì: 15.000.000 đồng/01 giải

- 03 giải Ba: 10.000.000 đồng/01 giải

- 05 giải Khuyến khích: 5.000.000 đồng/1 giải

PT (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image