Ngày 3 tháng 7 năm 2015
 
Skip portletPortlet Menu
Bộ máy tổ chức
 
Skip portletPortlet Menu
Thư điện tử
 
 
 
 
 
Kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)
 
Kiểm điểm tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) 24/10/2012 08:40 PM)

Chiều ngày 24/10, dưới sự điều hành của đồng chí Hồ Đức Phớc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Đồng chí Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp

Báo cáo kiểm điểm của tập thể và từng cá nhân các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nghiêm túc, thẳng thắn, cầu thị, bám sát vào nhóm 3 nội dung cấp bách theo yêu cầu của Nghị quyết TƯ 4 về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách và các vấn đề trọng tâm khác trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ tài nguyên rừng và cải cách hành chính.

Báo cáo kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban cán sự Đảng cũng làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, giải pháp khắc phục, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã chân thành góp ý để từng đồng chí trong Ban cán sự đảng nhận thức rõ hơn về những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, từ đó có giải pháp kịp thời khắc phục, sữa chữa, góp phần xây dựng tập thể Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Hồng Sơn
Nguồn: Báo Nghệ An (24/10/2012)

 
 |  Đầu trang

<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin cần biết
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An