Skip portletPortlet Menu
Dịch vụ công mức độ 3
 
Skip portletPortlet Menu
TTHC Cấp Tỉnh
 
 
Skip portletPortlet Menu
TTHC cấp xã
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác đối với Công ty TNHH một thành viên Đăng ký kinh doanh
Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác đối với Công ty TNHH một thành viên Đăng ký kinh doanh
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Quản lý đất đai
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp Quản lý đất đai
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên Đăng ký kinh doanh
Đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành vi Đăng ký kinh doanh
Đăng ký thế chấp, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Quản lý đất đai
Đăng ký thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Quản lý đất đai
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Quản lý đất đai
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (Trường hợp vốn đầu tư trong nước) Đăng ký kinh doanh
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (Trường hợp vốn đầu tư trong nước Đăng ký kinh doanh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế đối với Công ty cổ phần Đăng ký kinh doanh
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Quản lý đất đai
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác Đường thủy nội địa
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Quản lý đất đai
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Quản lý đất đai
Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân n Quản lý đất đai
Đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đối tượng là tổ chức, người Việt Nam dịnh cư ở nước ngoài Quản lý đất đai
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh thuộc Chi nhánh đối với Công ty TNHH một thành viên Đăng ký kinh doanh
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh thuộc Chi nhánh đối với Công ty TNHH một thành viên Đăng ký kinh doanh
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An