Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...
06/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
273/QĐ-UBND 21/01/2015 Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của liên thông
252/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An
03/2015/QĐ-UBND 14/01/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy chế xét, tặng danh hiệu "Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ" của tỉnh Nghệ An
53/QĐ-UBND 07/01/2015 Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc tổ chức thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Nghệ An
01/NQ-CP 03/01/2015 Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
125/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định số 125/2014/QĐ-UBND Ban hành đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
124/2014/QĐ-UBND 31/12/2014 Quyết định số 124/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với cán bộ y tế hành nghề khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Ngh
7498/QĐ-UBND 30/12/2014 Quyết định số 7498/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2015
7468/QĐ-UBND 30/12/2014 Quyết định số 7468/QĐ-UBND Phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh tổng thể bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
26/CT-UBND 27/12/2014 Chỉ thị số 26/CT-UBND Về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015
7343/QĐ-UBND 26/12/2014 Quyết định số 7343/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án: Phát triển Nghệ An thành Trung tâm KH&CN vùng Bắc Trung bộ, giai đoạn 2015 - 2020
7376/QĐ-UBND 26/12/2014 Quyết định số 7376/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
102/2014/QĐ-UBND 26/12/2014 Quyết định số 102/2014/QĐ-UBND Ban hành giá xây dựng mới của nhà, công trình làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất năm 2015
7343/QĐ-UBND 25/12/2014 Quyết định số 7343/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt Đề án: Phát triển Nghệ An thành Trung tâm Khoa học và Công nghệ vùng Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2015-2020”
7218/QĐ-UBND-ĐT 22/12/2014 Quyết định số 7218/QĐ-UBND-ĐT Về việc phê duyệt Đề án Quy hoạch hệ thống tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014-2030.
7212/QĐ-UBND 22/12/2014 Quyết định số 7212/QĐ-UBND Phê duyệt Đề án Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý ngành Y tế tỉnh Nghệ An (giai đoạn 2014-2017 có tính đến năm 2020)
7184/QĐ-UBND-ĐTXD 22/12/2014 Quyết định số 7184/QĐ-UBND-ĐTXD Phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
98/2014/QĐ-UBND 19/12/2014 Quyết định số 98/2014/QĐ-UBND về Ban hành Quy định về công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hoá”; “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Khối phố văn hoá” và tương đương;...
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An