Skip portletPortlet Menu
cơ quan ban hành
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2799/QĐ-UBND 20/06/2014 Quyết định số 2799/QĐ-UBND Về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức
37/2014/QĐ-UBND 11/06/2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND Ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
36/2014/QĐ-UBND 11/06/2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND Ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
2585/QĐ-UBND 11/06/2014 Quyết định số 2585/QĐ-UBND Về việc sửa đổi điểm b khoản 8 Chỉ thị số 04/2014/CT-UBND ngày 10/3/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở chó, mèo nuôi trên địa
35/2014/QĐ-UBND 05/06/2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
34/2014/QĐ-UBND 05/06/2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND Về việc quy định các mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Quyết định số 2621/QĐ- TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
248/TB-UBND 27/05/2014 Thông báo số 248/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5 năm 2014
2238/QĐ-UBND 23/05/2014 Quyết định 2238/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Nghệ An
2175/QĐ-BTC 21/05/2014 Quyết định số 2175/QĐ-BTC về thành lập Tiểu ban Tuyên truyền giúp ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS, Hội diễn văn nghệ các DTTS tỉnh Nghệ An
2174/QĐ-BTC 21/05/2014 Quyết định số 2174/QĐ-BTC về thành lập Tiểu ban Nội dung và Đại biểu giúp Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS, Hội diễn văn nghệ các DTTS tỉnh Nghệ An
32/2014/QĐ-UBND 20/05/2014 Bổ sung Đơn giá bồi thường Nghêu nuôi vào Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND
2092/QĐ-UBND 16/05/2014 Quyết định Về việc công bố nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao khối hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2018
2114/Q§-UBND 16/05/2014 Quyết định về việc phê duyệt đề án thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Phong
2111/QĐ-UBND 16/05/2014 Quyết định số 2111/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đ
2068/QĐ-UBND 15/05/2014 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phân vùng sử dụng tổng hợp đới bờ tỉnh Nghệ An đến năm 2020
2079/QĐ-UBND 15/05/2014 Quyết định số 2079/QĐ-UBND về Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ: Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
08/CT.UBND 14/05/2014 Chỉ thị số 08/CT.UBND Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xét tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2014
208/KH-UBND 07/05/2014 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam” trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2014
1888/QĐ-UBND 07/05/2014 Quyết định số 1888/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức
1886/QĐ-UBND 07/05/2014 Quyết định số 1886/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>