Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
936/QĐ-UBND 11/03/2015 Quyết định số 936/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
910/QĐ-UBND.NN 06/03/2015 Quyết định số 910/QĐ-UBND.NN về việc giao nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
16/2015/QĐ-UBND 04/03/2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND về quy định mức thu và chế độ quản lý phí chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
15/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND về quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
07/VBHN-BGTVT 14/02/2015 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
675/QĐ-UBND 12/02/2015 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2014
59/QĐ-TTg 04/02/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch
19/QĐ-TTg 04/02/2015 Quyết định Phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến"
04/CT-UBND 03/02/2015 Chỉ thị số 04/CT-UBND Về việc chấn chỉnh và tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11/2015/QĐ.UBND 29/01/2015 Quyết định số 11/2015/QĐ.UBND Về việc điều chỉnh quy định quản lý hoạt động dịch vụ môtô nước trên biển tại địa bàn thị xã Cửa Lò - tỉnh Nghệ An
10/2015/QĐ-UBND 27/01/2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, tính đến 2030
299/QĐ-UBND 22/01/2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011-2016
08/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...
08/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai...
09/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế sử dụng thông tin, thông báo, báo động Phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
06/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
07/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công, phối hợp và điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát,...
273/QĐ-UBND 21/01/2015 Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của liên thông
02/CT-UBND 21/01/2015 Chỉ thị số 02/CT-UBND Về việc Tổ chức Tết trồng cây xuân Ất Mùi năm 2015
252/QĐ-UBND 21/01/2015 Quyết định số 252/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An