Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/VBHN-BGTVT 14/02/2015 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
675/QĐ-UBND 12/02/2015 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2014
59/QĐ-TTg 04/02/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch
19/QĐ-TTg 04/02/2015 Quyết định Phê duyệt "Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến"
299/QĐ-UBND 22/01/2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch và Uỷ viên UBND huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2011-2016
08/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...
06/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
07/2015/QĐ-UBND 21/01/2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công, phối hợp và điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát,...
273/QĐ-UBND 21/01/2015 Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của liên thông
246/QĐ-UBND 20/01/2015 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016
05/2015/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nghệ An
252/QĐ-UBND 20/01/2015 Quyết định số 252/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An
170/QĐ-UBND 15/01/2015 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ, công chức
04/2015/QĐ-UBND 14/01/2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND về Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Vườn quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An
03/2015/QĐ-UBND 14/01/2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy chế xét, tặng danh hiệu "Cúp vàng doanh nhân Xứ Nghệ" của tỉnh Nghệ An
100/QĐ-UBND 12/01/2015 Quyết định số 100/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định tạm thời Bộ tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020
63/QĐ-UBND 08/01/2015 Quyết định số 63/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành nhiệm kỳ 2011 - 2016
57/QĐ-UBND 08/01/2015 Quyết định số 57/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 tỉnh Nghệ An
02/2015/QĐ-UBND 08/01/2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về Ban hành Quy định quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
01/2015/CT-UBND 08/01/2015 Chỉ thị số 01/2015/CT-UBND về công tác Thú y năm 2015
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An