Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
41/2014/TT-NHNN 16/12/2014 Thông tư số 41/2014/TT-NHNN ngày 16/12/2014 Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014
1923/QĐ-BGDĐT 15/12/2014 Quyết định số 1923/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
18/2014/TT-BVHTTDL 12/12/2014 Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL Quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của thư viện
40/2014/TT-NHNN 11/12/2014 Thông tư số 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
34/CT-TTG 11/12/2014 Chỉ thị 34 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới
5781/QĐ-BGDĐT 09/12/2014 Quyết định số 5781/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo
19/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 Thông tư số 19/2014/TT-BVHTTDL Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, Thông tư số 17/2010/TT-BVHTTDL, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL
3879/QĐ-BVHTTDL 08/12/2014 Quyết định số 3879/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2015
4455/CĐ-BVHTTDL 08/12/2014 Công điện số 4455/CĐ-BVHTTDL Về việc ứng phó cơn bão Hagupit
38/2014/TT-NHNN 08/12/2014 Thông tư số 38/2014/TT-NHNN ngày 8/12/2014 Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam.
5741/QĐ-BGDĐT 05/12/2014 Quyết định số 5741/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3963/BVHTTDL-DSVH 05/12/2014 Công văn số 3963/BVHTTDL-DSVH Về việc kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước
43/2014/TT-BTNMT 05/12/2014 Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT về Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng
17/2014/TT-BVHTTDL 04/12/2014 Thông tư số 17/2014/TT-BVHTTDL Quy định về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4009/QĐ-BVHTTDL 04/12/2014 Quyết định số 4009/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5699/QĐ-BGDĐ 03/12/2014 Quyết định số 5699/QĐ-BGDĐ ban hành Thể lệ Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
16/2014/TT-BVHTTDL 02/12/2014 Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL Về việc Ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao
642/TB-UBND 28/11/2014 Thông báo số 642/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 năm 2014
7010/QĐ-BCA-V19 27/11/2014 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong CAND.
19/2014/TT-BGTVT 27/11/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An