Skip portletPortlet Menu
cơ quan ban hành
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2014/QĐ-UBND 17/10/2014 Ban hành bảng giá tối thiểu tài nguyên thiên nhiên để tính thuế tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5181/QĐ-UBND 10/10/2014 Quyết định số 5181/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án "Tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020"
70/2014/QĐ-UBND 06/10/2014 Quyết định số 70/2014/QĐ-UBND Ban hành tỷ lệ phần trăm tính đơn vị giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước và đơn giá thuê mặt nước
18/CT-UBND 01/10/2014 Chỉ thị số 18/CT-UBND Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/1998/CT-UB.NN ngày 20/7/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc...
68/2014/QĐ-UBND 01/10/2014 Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến,...
4842/QĐ-UBND 30/09/2014 Quyết định số 4842/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
67/2014/QĐ-UBND 30/09/2014 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND về quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp và chế độ quản lý phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
515/TB-UBND 26/09/2014 Thông báo số 515/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 năm 2014
65/2014/QĐ-UBND 25/09/2014 Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND Ban hành quy định về thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4757/QĐ-UBND 24/09/2014 Quyết định số 4757/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An
64/2014/QĐ-UBND 23/09/2014 Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND về ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An
63/2014/QĐ-UBND 23/09/2014 Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,...
4686/QĐ-UBND 22/09/2014 Quyết định số 4686/QĐ-UBND Ban hành “Đề án đổi mới công tác truyền thông khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An”
61/NQ-CP 21/09/2014 Nghị quyết số 61/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-Cp ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết
4654/QĐ-UBND 19/09/2014 Quyết định số 4654/QĐ-UBND Ban hành Chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020
60/2014/QĐ-UBND 18/09/2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An
62/2014/QĐ-UBND 18/09/2014 Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp, tổ chức thu và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
61/2014/QĐ-UBND 18/09/2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND Về việc quy định mức thu, chế độ quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy và ô tô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4603/QĐ-UBND.NN 18/09/2014 Quyết định số 4603/QĐ-UBND.NN Về việc Ban hành Đề án Kiện toàn, củng cố hệ thống tổ chức quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Nghệ An
4571/QĐ.UBND-XD 17/09/2014 Quyết định số 4571/QĐ.UBND-XD về phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân tại phường Vinh Tân và Trung Đô, thành phố Vinh
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>