Ngày 26 tháng 4 năm 2015
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1562/QĐ-UBND 23/04/2015 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ: quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Nghệ An tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2025 tầm nhìn đến năm 2030
1653/QĐ-UBND 23/04/2015 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ dự án: điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch phát triển vùng chè công nghiệp trên địa bàn tinh Nghệ An đến năm 2020, phân vùng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến
1583/QĐ-UBND 23/04/2015 Về việc ủy quyền quản lý thuê bao chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1561/QĐ-UBND 23/04/2015 Về việc phê duyệt đề cương nhiệm: quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020
234/TB-UBND 22/04/2015 Kết luận của đồng chí Hoàng Viết Đường phó chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc kiểm tra công tác PCCCR năm 2015, huyện Nam Đàn
231/KH-UBND 22/04/2015 Kiểm tra, giám sát tình hình thực tế đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
232/KH-UBND 22/04/2015 Triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2015
225/TB-UBND 21/04/2015 Kết luận của Đ/c PCT UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tại buổi làm việc về dự án BMC Vinh Plaza tại ngã tư Ga Vinh do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây và Xây lắp thương mại BMC làm đầu tư
10/CT-UBND 20/04/2015 Về việc tăng cường các biện pháp, giải pháp kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
221/TB-UBND 20/04/2015 ý kiến kết luận của chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại tại buổi làm việc với chi cục quản lý thị trường Nghệ An
220/TB-UBND 20/04/2015 Kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại tại buổi làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh
1518/QĐ-UBND 20/04/2015 Về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2015
223/KH-UBND-VX 20/04/2015 Tổ chức các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ về dân số - chăm sóc sứa khỏe sinh sản ở những xã đặc thù, vùng có mức sinh cao thuộc Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai năm 2015
213/KH-UBND 18/04/2015 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
1503/QĐ-UBND-VX 18/04/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2015 dự án "hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ" tỉnh Nghệ An
215/TB-UBND-KT 18/04/2015 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2015
1494/QĐ-UBND 17/04/2015 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 tỉnh Nghệ An
211/KH-UBND 17/04/2015 Tổ chức chương trình nối vòng tay biển 2015
212/KH-UBND 17/04/2015 Xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng " Giiari thưởng Hồ Chí Minh" "giải thưởng nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2016
1481/QĐ-UBND-NN 17/04/2015 Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An