Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/2014/TT-BGTVT 27/11/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT
794/QĐ-BTC 27/11/2014 Quyết định số 794/QĐ-BTC Về việc chấm dứt tư cách thành viên đấu thầu trái phiếu Chính phủ năm 2014 của Ngân hàng ANZ chi nhánh Hà Nội
12/2014/TT-BNNPTNT 26/11/2014 Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT về Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư
10508/QĐ-BCT 26/11/2014 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025
10456/QĐ-BCT 26/11/2014 Quyết định về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
43/2014/TT-BCT 26/11/2014 Thông tư quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực
11747/BCT-TTTN 25/11/2014 Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu
3253 /QĐ-BKHCN 24/11/2014 Quyết định số 3253/QĐ-BKHCN Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
4352/QĐ-BGTVT 17/11/2014 Về việc công bố bổ sung, thay thế thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
9270/CT-BNN-TY 17/11/2014 Chỉ thị số 9270/CT-BNN-TY ngày 17/11/2014 về việc Tăng cường công tác thú y thủy sản
4947/QĐ-BNN-TCTS 17/11/2014 Quyết định số 4947/QĐ-BNN-TCTS ngày 17/11/2014 V/v Phê duyệt và công bố thiết kế mẫu tàu vỏ thép khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ
10358/QĐ-BCT 14/11/2014 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
10326/QĐ-BCT 14/11/2014 Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được
67/2014/TT-BGTVT 13/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng
10294/QĐ-BCT 13/11/2014 Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp
10293/QĐ-BCT 13/11/2014 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ
10292/QĐ-BCT 13/11/2014 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương
4704/QĐ-BYT 11/11/2014 Quyết định số 4704/QĐ-BYT về việc thành lập Tổ công tác thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến nghi án hối lộ của Công ty Bio - rad để phục vụ cho công tác điều tra
103/2014/NĐ-CP 11/11/2014 Nghị định số 103/2014/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê. mướn
6219/QĐ-BTC 11/11/2014 Quyết định số 6219/QĐ-BTC về công nhận các cá nhân và tập thể đạt giải cuộc thi "Tìm hiểu về chủ quyền biển đảo Việt Nam" trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2014
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>