Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tin chi tiết
 
Ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành BHXH (07/06/2012 08:41 AM)

Ngày 31/5/2012, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký Quyết định số 463-QĐ/BCS về việc ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành BHXH.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành BHXH bao gồm:

1. Có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

2. Có tư duy và phương pháp làm việc khoa học và tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo; thường xuyên sâu sát công việc; giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, quy định; giải quyết công việc khách quan, công tâm, có lý, có tình; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Thường xuyên học tập, cầu tiến bộ, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất, hiệu quả cao trong công tác, lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ.

4. Có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức cá nhân trong sáng, lành mạnh; nói đi đôi với làm; hành động có văn hóa; gương mẫu, trung thực, tiêu biểu trong lối sống, sinh hoạt cá nhân; có tinh thần đấu tranh, xây dựng và đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

5. Nêu cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ các đối tượng tham gia, thụ  hưởng chế độ chính sách BHXH, BHYT; coi việc của tổ chức, các nhân là việc của mình để tận tâm giải quyết; sống và làm việc trung thực, nhân ái; biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng đắn; hoạt động vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, vì nhiệm vụ chung của Ngành.

Các cấp ủy đảng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc đơn vị mình; đưa việc thực hiện chuẩn mực này vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị và kiểm điểm đánh giá công tác hàng năm./.

PV
Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn (6/6/2012)

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
  Thông báo tuyển dụng nhân sự  (11/05/2011 02:46 PM)
  Thông báo tuyển dụng  (13/04/2011 02:52 PM)
  Thông báo của Bảo hiểm xã hội  (15/03/2011 04:45 AM)
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu