Ngày 14 tháng 2 năm 2016
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2016/QĐ-UBND 03/02/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An
15/2016/QĐ-UBND 03/02/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An
79/KH-UBND 03/02/2016 Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2016
74/KH-UBND 03/02/2016 Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2016
76/KH-UBND 03/02/2016 Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính Phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
77/TB-UBND 03/02/2016 Kết luận của đ/c Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch TT UBND tỉnh , Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác PBGDPL năm 2015; 5 năm thực hiện các đề án về PBGDPL, triển khai công tác PBGDPL năm 2016
78/KH-UBND 03/02/2016 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
72/KH-UBND 03/02/2016 Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học phát triển du lịch vùng Bắc Nam Trung Bộ và Hội nghị Gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Bính Thân năm 2016
686/UBND.VX 02/02/2016 V/v cho phép tổ chức giải thi đấu thể thao do Trung ương ủy quyền tổ chức
14/2016/QĐ-UBND 02/02/2016 V/v ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dung ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
473/QĐ-UBND 01/02/2016 Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An
67/TB-UBND 01/02/2016 Kết luận của đ/c Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe và cho ý kiến về dự thảo Dự án Bảo tồn và phát triển khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An
474/QĐ-UBND 01/02/2016 V/v ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2015
13/2016/QĐ-UBND 26/01/2016 V/v ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
377/QĐ-UBND 22/01/2016 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 đến năm 2020 định hướng đến năm 2025
54/KH-UBND-NC 22/01/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2016
05/CĐ-UBND 22/01/2016 V/v tăng cường công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi
04/CĐ-UBND 22/01/2016 V/v tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại hội lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
12/2016/QĐ-UBND 22/01/2016 V/v ban hành định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11/2016/QĐ-UBND 22/01/2016 Thành lập Chi cục Thủy lợi trên cơ sở tổ chức lại Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão và Chi cục Thủy lợi
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An