Ngày 27 tháng 9 năm 2016
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2016/QĐ-UBND 21/09/2016 Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp, cập nhật, khai thác và sử dụng văn bản quy phạm pháp luật trên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
568/KH-UBND 20/09/2016 Kiểm tra việc chỉ đạo,tổ chức thực hiện Đề án đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020
570/KH-UBND 20/09/2016 Tổng kết đánh giá 04 năm thi hành Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo
15/CT-UBND 20/09/2016 Về việc công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới
4521/QĐ-UBND 19/09/2016 Quyết định phê duyệt chương trình xúc tiến du lịch Nghệ An đến năm 2020
565/TB-UBND 16/09/2016 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2016
562/BC-UBND 15/09/2016 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm
559/TB-UBND 14/09/2016 Kết luận của đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh tại cuộc họp giao ban của Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh với các xã đăng ký đặt chuẩn nông thôn mới năm 2016
14/CT-UBND 13/09/2016 Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017
555/BC-UBND 12/09/2016 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2005/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTT-UBMTTQVN ngày 17/11/2005
4419/QĐ-UBND 12/09/2016 Ban hành thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông" trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2016
54/2016/QĐ-UBND 12/09/2016 Về việc quy định chế độ, chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4382/QĐ-UBND 09/09/2016 Về việc phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đải giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Nghệ An
551/TB-UBND 09/09/2016 Kết luận của đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra và làm việc về tiến độ thực hiện dự án đường giao thông nối dường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương
549/TB-UBND 08/09/2016 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại buổi làm việc về tình hình thực hiện triển khai công tác lập quy hoạch vùng tỉnh, huyện và một số khu chức năng theo Kết luận số 377/TB-UBND ngày 01/7/2016
4331/QĐ-UBND 07/09/2016 Quyết định về việc phê duyệt Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020
4321/QĐ-UBND 07/09/2016 Về việc quy định chủng loại, số lượng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4331/QĐ-UBND 07/09/2016 Về việc phê duyệt Đề án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020
541/KH-UBND 06/09/2016 Kế hoạch phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017
542/TB-UBND 06/09/2016 Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại tại cuộc họp Sơ kết 8 tháng đầu năm 2016 của Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An