Ngày 23 tháng 10 năm 2016
 
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5011/QD-UBND 14/10/2016 Quyết định số 5011/QĐ-UBND về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 tại Kế hoạch số 81/KH-UBND.VX ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.
609/KH-UBND 12/10/2016 Tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng và an ninh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
4955/QĐ-UBND 12/10/2016 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4961/QĐ-UBND 12/10/2016 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An
62/2016/QĐ-UBND 12/10/2016 Quy định mức giá một số dịch vụ điều trị và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An
61/2016/QĐ-UBND 12/10/2016 Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
603/TB-UBND 11/10/2016 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tại buổi làm việc tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho dự án Cầu Cửa Tiền II 9 dự án BT) và Khu đô thị mới Cửa Tiền, do Chi nhánh Công ty CP DANATOL làm chủ đầu tư
60/2016/QĐ-UBND 10/10/2016 Về việc ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An
59/2016/QĐ-UBND 08/10/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nghệ An
4886/QĐ-UBND 07/10/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng Nghệ An
596/Kh_UBND 06/10/2016 Tuyển sinh diễn viên, nhạc công dân ca kịch trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy khóa 2017 - 2020
592/KH-UBND 06/10/2016 Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng,chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016
588/KH-UBND 03/10/2016 Thực hiện " Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Nghệ An
586/TB-UBND 03/10/2016 Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
58/2016/QĐ-UBND 30/09/2016 Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
4746/QĐ-UBND 30/09/2016 Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề Tân Kỳ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Tân Kỳ
57/2016/QĐ-UBND 30/09/2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An
56/2016/QĐ-UBND 29/09/2016 Về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lện hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020
4714/QĐ-UBND 28/09/2016 Quyết định về việc giải quyết kinh phí
4672/QĐ-UBND 27/09/2016 Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Quỳnh Lưu đến năm 2020
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Nghệ An