www.khdt.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
QH - kế hoạch PT KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
Cơ hội đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
Quản lý đầu tư
Skip portletPortlet Menu
 
DN - đăng ký doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
GS hoạt động và góp ý
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         24
Lượt truy cập thứ:  19059200
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lượt truy cập thứ:   144621
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện, Luật Ngân sách nhà nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng nền tài chính quốc gia vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của ngân sách nhà nước cũng như cơ chế quản lý, điều hành còn bộc lộ một số hạn chế cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn..

Xem tiếp...

 
 
Hướng dẫn đăng ký và hoạt động đăng ký doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu