Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Ngày 29/9/2016, tại Hải Dương, Bộ Nội vụ phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo “Đánh giá việc thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức”.

Ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chủ trì Hội thảo.

Xem tiếp... 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu