Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         55
Lượt truy cập thứ:  27690725
Sở Nội Vụ
Lượt truy cập thứ:   375123
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Sáng ngày 22/6/2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho cho Trưởng (Phó) phòng Hành chính - Tổng hợp và viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh (Danh mục số 2 theo Quyết định số 1263/QĐ-UBND  ngày 02/4/2014 của UBND tỉnh Nghệ An).

Xem tiếp... 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu