Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giới thiệu những điểm mới của Nghị định 92/2012/NĐ-CP (26/03/2013 08:55 AM)

             Ngày  8/11/2012 Chính phủ đã ban hành Nghị định 92/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo (Nghị định 92). Nghị định này thay thế Nghị định 22/2005/NĐ-CP (Nghị định 22) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Nghị định gồm 5 chương, 14 mục, 46 điều với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình quản lý công tác nhà nước về tôn giáo hiện nay, trong đó có 12 điều được quy định mới so với Nghị định 22.

                Dưới đây là những quy định mới của Nghị định so với quy định trong Nghị định số 22/2005/NĐ-CP:

                1. Về quản lý đối với hoạt động tín ngưỡng (điều 3):

                Nghị định 22 chỉ quy định về lễ hội tín ngưỡng, Nghị định 92 có bổ sung quy định cụ thể về hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng, gồm việc cử người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng hàng năm tại cơ sở; trách nhiệm của UBND cấp xã; trách nhiệm của người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người tham gia hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng. Quy định này nhằm chấn chỉnh sinh hoạt tín ngưỡng trong công đồng dân cư, đảm bảo quyền tự do tín nguowngx, tôn giáo của công dân, đồng thời định hướng việc sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo nhằm mục đích tôn vinh, tưởng niệm những người có công với dân tộc, với cộng đồng, những biểu tượng văn hóa của dân tộc. Ngăn chặn việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi cá nhân.

                2. Về điều kiện để tổ chức được đăng ký sinh hoạt tôn giáo; đăng ký hoạt động, công nhận tổ chức tôn giáo (điều 5, 6, 8):

                Nghị định 22 chỉ quy định thủ tục để tổ chức đăng ký hoạt động tôn giáo. Nghị định 92 bổ sung quy định về đăng ký sinh hoạt tôn giáo; điều kiện để đăng ký sinh hoạt tôn giáo; điều kiện để một tổ chức được đăng ký hoạt động tôn giáo; thời hạn và điều kiện để được công nhận là tổ chức tôn giáo. Đây là quy định mới nhằm giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định được các loại hình tổ chức đủ điều kiện đăng ký hoạt động tôn giáo theo tổ chức và các nhóm người có niềm tin riêng chỉ sinh hoạt như hình thức tín ngưỡng của cộng đồng, không có tổ chức giáo hội. Quy định này nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tin ngưỡng, tôn giáo của công dân, bảo đảm các sinh hoạt tôn giáo bình thường được diễn ra trong khuôn khổ pháp luật.

                (Lưu ý: Điều 5 áp dụng cho cộng đồng chưa có tổ chức tôn giáo)

                3. Về quản lý đối với trường đào tạo những người chuyên hoạt động tôn giáo (điều 15, 16):

                Nghị định 22 chỉ quy định việc thành lập, giải thể trường, mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo. Nghị định 92 quy định về quản lý đối với trường trong việc tuyển sinh ngưuời Việt Nam và người nước ngoài, trách nhiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

                4. Về đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo (điều 30):

                Sau quy định về tổ chức đại hội của các tổ chức ton giáo như Nghị định 22, Nghị định 93 có quy định về đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi (nếu có) với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

                5. Về hoạt động tôn giáo tại cơ sở được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh (điều 33):

                Đây là quy định mới hoàn toàn nhằm đảm bảo hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ và các hoạt động có liên quan tại các cơ sở được xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, hạn chế các tranh chấp trong quản lý cơ sở và tổ chức hoạt động giữa người phụ trách cơ sở tôn giáo với ban quản lý di tích.

                6. Về cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, tôn giáo (điều 34, 35):

                Nghị định số 22 chỉ quy định chung các công trình tôn giáo, Nghị định 92 quy định phân loại các công trình tín ngưỡng, tôn giáo, công trình phụ trợ và yêu cầu về cấp phép xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Quy định này tránh sự chồng chéo của các văn bản pháp luật, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu về xây dựng, sửa chữa công trình.

                7. Về sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam (điều 40):

                Nghị định 22 chưa quy định về nội dung này. nghị định 92 quy định về việc người nước ngoài được sinh hoạt tôn giáo chung với người Việt Nam hoặc thành nhóm riêng tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam tùy theo nhu cầu để đáp ứng nhu cầu tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế.

                8. Về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước (điều 42, 43):

                Nghị định 92 bổ sung các quy định mới cho các cơ quan nhà nước có liên quan trong việc quản lý đối với hoạt động tôn giáo; về tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động tôn giáo. Tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thực hiện chính sách tôn giáo.

                9. Về thủ tục hành chính:

                Thực hiện phương án đơn giẩn hóa thủ tục hành chính, Nghị định quy định rõ số lượng hồ sơ gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; thời hạn trả lời các tổ chức, cá nhân tôn giáo được quy định là ngày làm việc và đều được rút ngắn so với quy định của Nghị định 22. Nghị định cũng quy định rõ việc tiếp nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tiếp nhận hồ sơ.

Ngọc Thúy - Ban Tôn giáo

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu