Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 25-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng  đã ban  Kế hoạch số 03-KH/TW về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tạp chí trân trọng giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch.

Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Công văn số 1294 /SNV-CCVC ngày 12/8/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 1294 /SNV-CCVC ngày 12/8/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2012-2016.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014

Quyết định số 43/QĐ-BNV ngày 23/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014

Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15-5-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Công văn số 789/SNV-XDCQ ngày 03/6/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 789/SNV-XDCQ ngày 03/6/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hướng dẫn số 148/HD-SNV ngày 02/6/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Hướng dẫn số 148/HD-SNV ngày 02/6/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về quy trình, thủ tục bầu, tổ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hướng dẫn khen thưởng trong việc triển khai, tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn số 287/HD-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc khen thưởng trong việc triển khai, tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công văn số 111/SNV-XDCQ ngày 10/5/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 111/SNV-XDCQ ngày 10/5/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc quy định chế độ báo cáo tiến độ, thời gian thực hiện công tác bầu cử.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu