Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Hướng dẫn số 474/HD-SNV ngày 31/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An
Hướng dẫn số 474/HD-SNV ngày 31/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ
Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017

Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 (thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước)

Hướng dẫn số 218/BTĐKT-VP của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Hướng dẫn số 218/BTĐKT-VP của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về một số nội dung hồ sơ, thủ tục, thời gian đề nghị khen thưởng

Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017

Hướng dẫn số 384/HD-SNV ngày 20/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Hướng dẫn số 384/HD-SNV ngày 20/3/2017  về việc thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ Nghệ An

Kế hoạch số 274/KH-SNV ngày 28/02/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Kế hoạch số 274/KH-SNV ngày 28/02/2017 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017 tại Sở Nội vụ Nghệ An

Chương trình số 281/CTr-SNV ngày 28/02/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Chương trình số 281/CTr-SNV ngày 28/02/2017  về Công tác Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; Số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu