Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Kế hoạch số 903/KH-SNV ngày 19/6/2015 của Sở Nội vụ Nghệ An

Kế hoạch số 903/KH-SNV ngày 19/6/2015 của Sở Nội vụ Nghệ An về tổ chức phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam.

Ban hành Quy chế Khai thác, sử dụng tài liệu tại lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An.
Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An.

 

Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Thông tư số 05/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Bộ Nội vụ
Thông tư số 05/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

 

Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An
Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về Phê duyệt Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quản lý chức chỉ hành nghề và hoạt động dịch vụ lưu trữ
 Ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 09/2014TT-BNV về việc hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.
Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại công tác Văn thư lưu trữ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nghệ An
Ngày 07/5/2014 Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn số 641/HD-SNV về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nghệ An.

 

Công văn số 1930/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An
Công văn số 1930/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc hợp đồng lao động tại các xã, phường, thị trấn.

 

Hướng dẫn số 1910/HD-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An
Hướng dẫn số 1910/HD-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An hướng dẫn việc tính điểm khi xét tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu