Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An
Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về Phê duyệt Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quản lý chức chỉ hành nghề và hoạt động dịch vụ lưu trữ
 Ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 09/2014TT-BNV về việc hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.
Hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại công tác Văn thư lưu trữ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nghệ An
Ngày 07/5/2014 Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn số 641/HD-SNV về việc hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Nghệ An.

 

Công văn số 1930/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An
Công văn số 1930/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc hợp đồng lao động tại các xã, phường, thị trấn.

 

Hướng dẫn số 1910/HD-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An
Hướng dẫn số 1910/HD-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An hướng dẫn việc tính điểm khi xét tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Công văn số 1472/SNV-ĐTBD&CTTN ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 1472/SNV-ĐTBD&CTTN ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc đôn đốc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình PTTN Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020.

Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An v vic ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020.

Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An
Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020.
Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn  2011 – 2020.

Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu