Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trực tuyến:         93
Lượt truy cập thứ:  27802542
Sở Tài Nguyen Môi Trường
Lượt truy cập thứ:   529663
 
 
 

Kết quả thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương

Thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An giao cho Trung tâm Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ an Đo đạc, chỉnh lý BĐĐC, lập hồ sơ Địa chính và xây dựng Cơ sở dữ liệu Địa chính tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND.ĐC ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

cập nhật kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ngày 21/6/2016, 23/6/2016, 25/6/2016, 27/6/2016

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh tại các công văn: số 3158/UBND-TM ngày 13/5/2016 về việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội; số 3862/UBND-NN ngày 03/6/2016 v/v thông tin số liệu quan trắc, giám sát chất lượng nước biển ven bờ khu vực Cửa Lò, Cửa Hội; và hướng dẫn thực hiện lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển nước biển ven bờ của Trung tâm Quan trắc Môi trường – Tổng cục Môi trường tại Công văn số 271/QTMT ngày 28/4/2016;

Một số kết quả bước đầu đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các xã Đà Sơn, Thuận Sơn và thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.

            Thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An giao cho Văn phòng đăng ký QSD đất tỉnh Đo đạc, chỉnh lý BĐĐC, lập hồ sơ Địa chính và XDCSDL Địa chính tại 3 xã, thị trấn (xã Thuận Sơn, xã Đà Sơn và thị trấn Đô Lương), huyện Đô Lương theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND.ĐC ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Sáng 27/6, tại Hội trường Khách sạn Giao tế thành phố Vinh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII).

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

Trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu và điều kiện thời tiết diễn biến rất phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và môi trường sống của con người mà còn khiến công tác quản lý nhà nước, dự báo khí tượng, thủy văn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng (30/06/2016 09:47 AM)

Sáng 27/6, tại Hội trường Khách sạn Giao tế thành phố Vinh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII).

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Lễ mitting hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, ngày đại dương thế giới 8/6, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2016 (07/06/2016 12:35 PM)

Ngày 3/6/2016 tại thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh tổ chức lễ khai mạc triễn lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” và mittinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Ngày Đại dương Thế giới 8/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016, với các chủ đề: “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta – vì một hành tinh xanh”.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
cập nhật kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước biển ngày 21/6/2016, 23/6/2016, 25/6/2016, 27/6/2016 (30/06/2016 01:16 PM)

Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh tại các công văn: số 3158/UBND-TM ngày 13/5/2016 về việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường biển tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội; số 3862/UBND-NN ngày 03/6/2016 v/v thông tin số liệu quan trắc, giám sát chất lượng nước biển ven bờ khu vực Cửa Lò, Cửa Hội; và hướng dẫn thực hiện lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển nước biển ven bờ của Trung tâm Quan trắc Môi trường – Tổng cục Môi trường tại Công văn số 271/QTMT ngày 28/4/2016;

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Một số kết quả bước đầu đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính các xã Đà Sơn, Thuận Sơn và thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương. (30/06/2016 09:56 AM)

            Thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An giao cho Văn phòng đăng ký QSD đất tỉnh Đo đạc, chỉnh lý BĐĐC, lập hồ sơ Địa chính và XDCSDL Địa chính tại 3 xã, thị trấn (xã Thuận Sơn, xã Đà Sơn và thị trấn Đô Lương), huyện Đô Lương theo Quyết định số 2346/QĐ-UBND.ĐC ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Nghệ An.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Đổi mới công tác quản lý tài nguyên khoáng sản theo hướng bền vững là phát huy lợi thế so sánh để góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nghệ an (30/11/2015 03:21 PM)
Nghệ An là tỉnh giàu tiềm năng tài nguyên khoáng sản, có mặt đầy đủ các nhóm loại khoáng sản như: Nhiên liệu khoáng: đã phát hiện 4 điểm than đá gồm mỏ Khe Bố - Tương Dương và 3 điểm khoáng sản (Phu Sáng - Kỳ Sơn, Việt Thái- Nghĩa Đàn, Đôn Phục- Con Cuông).
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Tiến độ thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp tại 3 huyện Đô Lương, Tân Kỳ và Nghi Lộc" (11/04/2016 03:15 PM)
Thực hiện nhiệm vụ do Sở Nội vụ giao cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Dự án"Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp tại 3 huyện Đô Lương, Tân Kỳ và Nghi Lộc".
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

Trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu và điều kiện thời tiết diễn biến rất phức tạp, không chỉ ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và môi trường sống của con người mà còn khiến công tác quản lý nhà nước, dự báo khí tượng, thủy văn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh