Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trực tuyến:         98
Lượt truy cập thứ:  25339396
Sở Tài Nguyen Môi Trường
Lượt truy cập thứ:   461433
 
 
 

QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ

Thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao về việc lấy mẫu nước biển ven bờ tại thị xã Cửa Lò để theo dõi, giám sát chất lượng môi trường liên quan tới hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, ngày 27/4/2016, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy 03 mẫu tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội

Tình hình cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An .

Hơn 01 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 83/TB-UBND ngày 11/02/2015 tại buổi làm việc với các ngành để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tham mưu đề xuất danh mục nhóm các dịch vụ công trực tuyến áp dụng thực hiện đối với các địa phương năm 2016

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Võ Duy Việt - Giám đốc Sở, giao Văn phòng Sở chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị rà soát danh mục dịch vụ công của cơ quan, nghiên cứu Dự thảo Danh mục nhóm các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 áp dụng đối với các địa phương năm 2016 của Văn phòng Chính phủ kèm theo Công văn số 1832/VPCP-KGVX ngày 22/3/2016 về việc danh mục nhóm các dịch vụ công trực tuyến áp dụng thực hiện đối với các địa phương năm 2016.

Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Nghị định 12/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/5/2016) quy định mức phí đối với khai thác khoáng sản quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu, phương pháp tính phí và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thông cáo báo chí về hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh Bắc Trung bộ

Hiện tượng cá chết hàng loạt, trên diện rộng trong những ngày qua khiến dư luận đặc biệt quan tâm, có khả năng gây nên các yếu tố mất an ninh trật tự. Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan báo chí cần bình tĩnh, khách quan và có trách nhiệm, đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước để tìm ra nguyên nhân, biện pháp xử lý. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng: Trương Hoà Bình, Trịnh Đình Dũng, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và 04 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế điều tra đánh giá, xác định nguyên nhân cá chết để có biện pháp xử lý để sớm ổn định đời sống của nhân dân.

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản (28/04/2016 03:50 PM)
Nghị định 12/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/5/2016) quy định mức phí đối với khai thác khoáng sản quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, mức thu, phương pháp tính phí và quản lý sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ (29/04/2016 08:12 PM)
Thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao về việc lấy mẫu nước biển ven bờ tại thị xã Cửa Lò để theo dõi, giám sát chất lượng môi trường liên quan tới hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, ngày 27/4/2016, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy 03 mẫu tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Kết quả triển khai thực hiện các đề án, dự án xử lý thuốc bảo vệ thực vật tồn lưu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (25/04/2016 04:04 PM)

Nghệ An là một trong những tỉnh có số lượng các kho thuốc BVTV tồn lưu lớn nhất trên cả nước với 913 điểm từ thời kỳ chiến tranh và thời kỳ bao cấp để lại. Năm 2008, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã tiến hành lấy mẫu phân tích 277/913 điểm kho thuốc tồn lưu, kết quả phân tích đã xác định được 265/277 điểm có dư lượng hóa chất BVTV trong đất lớn hơn quy chuẩn cho phép (chiếm 96%).

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Tình hình cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An . (29/04/2016 03:04 PM)
Hơn 01 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 83/TB-UBND ngày 11/02/2015 tại buổi làm việc với các ngành để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Đổi mới công tác quản lý tài nguyên khoáng sản theo hướng bền vững là phát huy lợi thế so sánh để góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nghệ an (30/11/2015 03:21 PM)
Nghệ An là tỉnh giàu tiềm năng tài nguyên khoáng sản, có mặt đầy đủ các nhóm loại khoáng sản như: Nhiên liệu khoáng: đã phát hiện 4 điểm than đá gồm mỏ Khe Bố - Tương Dương và 3 điểm khoáng sản (Phu Sáng - Kỳ Sơn, Việt Thái- Nghĩa Đàn, Đôn Phục- Con Cuông).
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Tiến độ thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp tại 3 huyện Đô Lương, Tân Kỳ và Nghi Lộc" (11/04/2016 03:15 PM)
Thực hiện nhiệm vụ do Sở Nội vụ giao cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Dự án"Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp tại 3 huyện Đô Lương, Tân Kỳ và Nghi Lộc".
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh