Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trực tuyến:         163
Lượt truy cập thứ:  26337722
Sở Tài Nguyen Môi Trường
Lượt truy cập thứ:   483421
 
 
 

Cập nhật kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ ngày 17/5/2016

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao v/v quan trắc môi trường biển tại khu vực ven biển miền Trung, từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1549/BTNMT-TCMT ngày 3/5/2016 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc quan trắc giám sát chất lượng nước biển ven bờ tại Công văn số 3158/UBND-TM ngày 13/5/2016;

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: Ứng dụng công cụ lưu trữ dữ liệu (Dropbox)

Dropbox là một trong những công cụ lưu trữ đám mây. Một số ưu điểm của các phần mềm, công cụ lưu trữ đám mây nói chung và Dropbox nói riêng xuất hiện trên thị trường những năm gần đây như sau:

Hướng dẫn thực hiện xác định giá đất cụ thể để bồi thường GPMB và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 29/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, tại Điều 2 Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Vinh thực hiện việc xác định giá đất cụ thể; tổ chức giám sát, kiểm soát và báo cáo UBND tỉnh định kỳ hàng quý việc tổ chức thực hiện xác định giá đất cụ thể theo Quyết định này.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

Thực hiện Công văn số 522/UBND-TH ngày 26/2/2016 của Bộ Tư pháp; Công văn số 1288/UBND-TH của UBND tỉnh ngày 09/3/2016 về việc tổ chức  đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 25/4/2016, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo hình thức hội nghị phổ biến và giải đáp thắc mắc.

Cận cảnh quan trắc môi trường biển ở Nghệ An

Nhằm đánh giá chính xác môi trường biển, từ đầu tháng 5/2016, UBND tỉnh chỉ đạo tăng tần xuất quan trắc, phân tích mẫu nước biển lên tối thiểu 1 lần/tuần. Việc thực hiện quan trắc do Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường thực hiện.

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: Ứng dụng công cụ lưu trữ dữ liệu (Dropbox) (23/05/2016 03:37 PM)

Dropbox là một trong những công cụ lưu trữ đám mây. Một số ưu điểm của các phần mềm, công cụ lưu trữ đám mây nói chung và Dropbox nói riêng xuất hiện trên thị trường những năm gần đây như sau:

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ TẠI THỊ XÃ CỬA LÒ (29/04/2016 08:12 PM)
Thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao về việc lấy mẫu nước biển ven bờ tại thị xã Cửa Lò để theo dõi, giám sát chất lượng môi trường liên quan tới hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, ngày 27/4/2016, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy 03 mẫu tại bãi biển du lịch Cửa Lò và Cửa Hội
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Cập nhật kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ ngày 17/5/2016 (23/05/2016 03:51 PM)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao v/v quan trắc môi trường biển tại khu vực ven biển miền Trung, từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 1549/BTNMT-TCMT ngày 3/5/2016 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An về việc quan trắc giám sát chất lượng nước biển ven bờ tại Công văn số 3158/UBND-TM ngày 13/5/2016;

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Tình hình cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An . (29/04/2016 03:04 PM)
Hơn 01 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 83/TB-UBND ngày 11/02/2015 tại buổi làm việc với các ngành để tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Đổi mới công tác quản lý tài nguyên khoáng sản theo hướng bền vững là phát huy lợi thế so sánh để góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh nghệ an (30/11/2015 03:21 PM)
Nghệ An là tỉnh giàu tiềm năng tài nguyên khoáng sản, có mặt đầy đủ các nhóm loại khoáng sản như: Nhiên liệu khoáng: đã phát hiện 4 điểm than đá gồm mỏ Khe Bố - Tương Dương và 3 điểm khoáng sản (Phu Sáng - Kỳ Sơn, Việt Thái- Nghĩa Đàn, Đôn Phục- Con Cuông).
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Tiến độ thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp tại 3 huyện Đô Lương, Tân Kỳ và Nghi Lộc" (11/04/2016 03:15 PM)
Thực hiện nhiệm vụ do Sở Nội vụ giao cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Dự án"Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp tại 3 huyện Đô Lương, Tân Kỳ và Nghi Lộc".
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh