Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Trực tuyến:         121
Lượt truy cập thứ:  21859276
Sở Tài Nguyen Môi Trường
Lượt truy cập thứ:   343117
 
 
 

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An không ngừng phát triển và trưởng thành

Cách đây 70 năm, ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Đây là ngày đã đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.

Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2015)

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-TTr ngày 19/8/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 21/11/2015, tại Khách sạn Giao tế thành phố Vinh, Thanh tra Sở tổ chức buổi Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2015), ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai và bảo vệ môi trường

Ngày 16/11/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị “Tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai và bảo vệ môi trường”  nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

Hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8123/BKHĐT-TH ngày 23/10/2015 hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2016.

Bảo vệ môi trường trong chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh Nghệ An

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện môi trường, sức  khỏe con người.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2016 (19/11/2015 09:36 AM)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8123/BKHĐT-TH ngày 23/10/2015 hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2016.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Quy định về kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước (27/10/2015 02:04 PM)
Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành Thông tư 42/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 về Quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai và bảo vệ môi trường (23/11/2015 08:23 AM)

Ngày 16/11/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị “Tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật về quản lý đất đai và bảo vệ môi trường”  nhằm nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ (05/11/2015 03:59 PM)

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 118/2014/ NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Căn cứ các Thông tư: số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và số 07/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường; Trong thời gian quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ chỉ, phối hợp với các Sở, ngành và các cơ quan đơn vị thực hiện các nội dung liên quan để làm cơ sở giao đất, cấp GCN cho các công ty nông lâm nghiệp.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An góp ý kiến dự thảo Dự thảo thay thế Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 28/5/2011 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản (29/10/2015 03:00 PM)

Thực hiện Công văn số 6483/UBND-TM ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Tài Chính về việc tham gia góp ý kiến dự thảo văn bản, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An  đã soạn thảo các nội dung góp ý, trên cơ sở thực tiễn quá trình triển khai Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 28/5/2011 của Chính phủ tại Nghệ An.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Thúc đẩy hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý thông tin không gian địa lý (19/11/2015 08:33 AM)

Ngày 17/11, tại trụ sở Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (Cục ĐĐ&BĐ Việt Nam) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Gábor Fekete, Viện trưởng Viện Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám Hungary (FOMI) thuộc Bộ Phát triển nông thôn Hungary đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Mục tiêu của Bản ghi nhớ này nhằm là thiết lập một khuôn khổ hợp tác giữa các bên trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi; thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực quản lý thông tin không gian địa lý.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh