Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Công nghệ mới ngăn thiết bị cũ thành rác độc hại

Nghiền các bảng mạch thành bụi nano để tái chế, thu kim loại quý, sử dụng các vật liệu có thể tự hủy để sản xuất thiết bị điện tử... là những giải pháp mới được các nhà khoa học công bố, với mục tiêu không để rác thải điện tử tiếp tục là gánh nặng cho môi trường.

Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2017

Ngày 11 tháng 11 năm 2017 Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã tiến hành Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Báo cáo công tác tổ chức xác định giá đất cụ thể theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư và giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường.

Thông tư  số 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 có hiệu lực sẽ thay thế một số thông tư như  28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 201của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn,...

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết Công tác xây dựng Đảng năm 2017 (16/11/2017 09:33 AM)
Ngày 11 tháng 11 năm 2017 Chi bộ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã tiến hành Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Thông tư số 37 quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước. (25/10/2017 01:49 PM)

Ngày 06/10/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 37/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường. (13/11/2017 08:39 AM)
Thông tư  số 24/2017/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 có hiệu lực sẽ thay thế một số thông tư như  28/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 8 năm 201của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn,...
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
VP ĐK QSD đất đẩy nhanh tiến độ kê khai, ĐK cấp GCN QSD đất tại các xã quỳnh thạch, quỳnh diễn (huyện quỳnh lưu) và xã thanh tùng (huyện thanh chương) (26/10/2017 08:44 AM)

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Sở phê duyệt tại Phiếu trình của Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám ngày 09/9/2017 về việc “Giao Văn phòng Đăng ký QSD đất chủ trì, trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn; kết hợp UBND huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, UBND các xã và đơn vị tư vấn có liên quan để đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký cấp GCN QSD đất tại các xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu và xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương”

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Sở Tài nguyên và Môi trường: Ban hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An (04/10/2017 03:39 PM)

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An, qua đó làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản, ngăn chặn kịp thời hoạt động khoáng sản trái phép.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Tiến độ thực hiện công trình trích đo, trích lục bđ đc trường bắn của Sư đoàn 324 - Quân khu 4 (07/11/2017 02:55 PM)

Thực hiện "Trích đo, Trích lục bản đồ địa chính phục vụ bồi thường GPMB xây dựng trường bắn của Sư đoàn 324 - Quân khu 4" tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương và xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, đến nay đã hoàn thành sản phẩm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và Sư đoàn 324 phê duyệt và bàn giao cho Sư đoàn 324 phục vụ kiểm đếm.

 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Công điện số 22 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An về cơn bão số 13

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh