Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bão, áp thấp thấp nhiệt đới là gì?

Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) là một vùng gió xoáy, có đường kính tới hàng trăm kilômét, hình thành trên vùng biển nhiệt đới.

Giải quyết vướng mắc liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thành

Ngày 17/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Yên Thành nhằm giải quyết các vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường theo đề xuất của UBND huyện Yên Thành.

BTNMT dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Chi đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường tổ chức thăm và tặng quà tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An

Ngày 14/8/2018, Chi đoàn Quỹ Bảo vệ môi trường tổ chức thăm và tặng quà tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Đây là một chương trình thiện nguyện ý nghĩa, nằm trong Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Chi đoàn.

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (20/08/2018 06:19 PM)
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn các huyện: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, tỉnh Nghệ An (25/07/2018 04:32 PM)

 Thực hiện Kế hoạch số 1039/KH-STNMT.NBHĐ ngày 28/2/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, năm 2018. Ngày 04/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra theo Quyết định số 350/QĐ-STNMT.NBHĐ về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, tỉnh Nghệ An đối với 05 đơn vị.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2018 (07/08/2018 09:25 AM)

Ngày 06/8/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, Hội đồng quản lý Quỹ đã tổ chức phiên họp thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Quỹ Bảo vệ môi trường.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018 (07/08/2018 07:11 AM)
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, ngày 03 tháng 8 năm 2018, Văn phòng Đăng ký QSD đất Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
BTNMT dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ (17/08/2018 03:39 PM)
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (20/07/2018 08:49 AM)
  Để Luật Đo đạc và bản đồ nhanh chóng đi vào cuộc sống, Bộ Tài nguyên và Môi trường với trách nhiệm là cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật đã dự thảo một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là dự thảo 02 Nghị định: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ và Nghị định quy định về dữ liệu ảnh viễn thám (quy định chi tiết Điều 14).
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Bão, áp thấp thấp nhiệt đới là gì?
Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) là một vùng gió xoáy, có đường kính tới hàng trăm kilômét, hình thành trên vùng biển nhiệt đới.

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh