Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An tài trợ Lễ ra quân thu gom rác thải hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2017

Thực hiện nhiệm vụ tài trợ cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 21/9/2017, tại công viên Nguyễn Tất Thành Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An đã tài trợ cho Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Vinh tổ chức Lễ ra quân thu gom rác thải hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2017

Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Tài nguyên và môi trường

Ngày 29/06/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường. Thông tư có 3 chương, 24 điều quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đông Nam về hành vi chậm nộp ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường

Thực hiện Nghi Quyết số 02/NQ-HĐQL ngày 07/8/2017 của Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ môi trưởng tỉnh Nghệ An về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và yêu cầu Công ty TNHH Đông Nam nộp tiền ký quỹ và lập hồ sơ đóng cửa mỏ tại khu vực Núi Dứa, xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp soạn thảo quy chế quản lý khoáng sản vùng giáp ranh địa giới giữa hai tỉnh.

              Thực hiện Công văn số 6667/VPCP-CN ngày 27/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã dự thảo Quy chế phối hợp Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Công tác phòng chống bão số 10 tại Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường

Thực hiện khẩn cấp Công văn số 4769/STNMT-KTTVBĐKH ngày 13/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống ứng phó cơn bão số 10. Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương chỉ đạo các phòng thuộc Trung tâm triển khai ngay các biện pháp nhằm ứng phó kịp thời

 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông tin chung
Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Tài nguyên và môi trường (22/09/2017 02:32 PM)
Ngày 29/06/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường. Thông tư có 3 chương, 24 điều quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường.
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Nước biển và hải đảo
Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. (25/08/2017 08:44 AM)

Nghị định số 82/2017/NĐ-CP áp dụng đối với: các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc xác định, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện tính, thu, nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Môi trường
Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An tài trợ Lễ ra quân thu gom rác thải hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2017 (22/09/2017 02:38 PM)
Thực hiện nhiệm vụ tài trợ cho các chương trình, dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 21/9/2017, tại công viên Nguyễn Tất Thành Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An đã tài trợ cho Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Vinh tổ chức Lễ ra quân thu gom rác thải hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2017
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Quản lý đất
Triển khai đo vẽ lại bản đồ đất nông nghiệp xã Hưng Lộc, TP. Vinh (12/09/2017 08:41 AM)

Sáng 25/8/2017, tại UBND xã Hưng Lộc, Văn phòng đăng ký QSD đất Nghệ An phối hợp cùng Sở TNMT (Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám), Phòng TN&MT, VPĐK QSD đất thành phố Vinh, UBND xã Hưng Lộc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ “Đo vẽ lại bản đồ địa chính khu vực đất nông nghiệp xã Hưng Lộc”

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Khoáng sản
Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp soạn thảo quy chế quản lý khoáng sản vùng giáp ranh địa giới giữa hai tỉnh. (19/09/2017 02:18 PM)

              Thực hiện Công văn số 6667/VPCP-CN ngày 27/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình quản lý Nhà nước về khoáng sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An đã dự thảo Quy chế phối hợp Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Đo đạc và bản đồ
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: Cắm mốc khu vực khai thác mỏ than Khe Bố (20/07/2017 09:28 AM)
 Thực hiện nhu cầu của Công ty Cổ phần Than Khe Bố về việc Đo đạc định vị cắm mốc ranh giới khu mỏ than Khe Bố tại thực địa theo quy định tại Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện từ ngày 12/6/2017, đây là đơn vị đầu tiên thực hiện cắm mốc ranh giới mỏ theo Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Trung tâm
 
 
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Skip portletPortlet Menu
Bão số 10 nhắm thẳng vào Thanh Hóa-Hà Tĩnh
Bão số 10 di chuyển với tốc độ 15 - 20 km/h, sức gió có thể mạnh lên đến cấp 12, giật cấp 15 và nhắm thẳng vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh.

 
 
Skip portletPortlet Menu
Các sở, ban ngành khác
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Tiến độ giải quyết hồ sơ
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh