Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Các phòng chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn Vị Trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Vừa qua, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.Tới dự và chỉ đạo Hội Nghị có Đồng chí  Hoàng  Văn Nhiên,  Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh,  và toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ

Hội nghị đã kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016 với những kết quả: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị; chủ trương, định hướng của Bộ Tư pháp,Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ đã lãnh đạo các chi bộ phối hợp với chuyên môn để xây dựng chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành đảm bảo chất lượng, tiến độ về thời gian, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp... 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu

 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu