Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Các phòng chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn Vị Trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Ngày 16/6/2017, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai Luật Đấu giá tài sản cho gần 200 đại biểu thuộc các thành phần: lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh;  Báo cáo viên pháp luật tỉnh,  lãnh đạo UBND cấp huyện,  trung tâm phát triển quỹ đất,  Trưởng, phó phòng Tư pháp các huyện, thành, thị, các đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Xem tiếp... 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu

 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu