Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Các phòng chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn Vị Trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         14
Lượt truy cập thứ:  18584765
Sở Tư Pháp
Lượt truy cập thứ:   291409
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/ĐU ngày 29/10/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Đại hội tổ chức cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch số 130-KH/ĐU ngày 29/10/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng  bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đảng uỷ  Sở Tư pháp đã xây dựng Kế hoạch đại hội các chi bộ  trực thuộc và chỉ đạo đại hội chi bộ cơ sở phải hoàn thành trong tháng 3/2015 để chuẩn bị cho Đại hội toàn Đảng bộ trong tháng 5/2014. Đảng ủy chọn hai chi bộ đại hội điểm tiến hành trước ngày 17/3/2015.

Xem tiếp... 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu

Trên cơ sở giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS) ở các đơn vị thi hành án, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với các cấp, ngành. Đây được coi là những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 782/CTPH-BTTMTTQ-STP ngày 23/6/2009 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, ngày 28/3/2011, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 320/KH-BTTMTTQ-STP về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2011.

 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu