Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Các phòng chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Đơn Vị Trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         72
Lượt truy cập thứ:  18431276
Sở Tư Pháp
Lượt truy cập thứ:   290915
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện chương trình phối hợp số 01/CTPH/MTTQ-TTCP-HLG-LĐLS-BTP của Ban Thường Trực TWMTTQ VN, Bộ Tư Pháp, Thanh tra Chính phủ, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, vừa qua  , Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng với Thanh tra tỉnh, Sở Tư Pháp, Hội luật gia và Đoàn luật sư tỉnh tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Nhằm mục đích tuyên truyền phổ biến trong nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và giải quyết tố cáo, hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, tăng cường mối quan hệ giữa các cơ quan, tổ chức tham gia với chính quyền cùng cấp, việc phối hợp còn nhằm tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Nghệ An, từ năm 2010 đến nay các cấp, các ngành đã tiếp gần 30 ngàn lượt công dân, tăng 9,6% so với cùng kỳ, số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An 34.184 đơn thư, tăng 29,1% so với cùng kỳ…

Xem tiếp... 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu

Trên cơ sở giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự (THADS) ở các đơn vị thi hành án, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đối với các cấp, ngành. Đây được coi là những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Để thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 782/CTPH-BTTMTTQ-STP ngày 23/6/2009 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, ngày 28/3/2011, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 320/KH-BTTMTTQ-STP về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2011.

 
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu