www.tt.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         90
Lượt truy cập thứ:  14311298
Thanh Tra Tỉnh
Lượt truy cập thứ:   73965
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Ngày 19/11/2014, Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 2826/TTCP-BTCDTW  v/v thực hiện Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xem tiếp...


 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
Phòng ngừa tham nhũng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới

Nhận thức sâu sắc về tác hại của tham nhũng, để đẩy lùi tệ nạn này, Việt Nam đã xác định phải sử dụng tổng thể các giải pháp, trong đó lấy phòng ngừa tham nhũng là cơ bản và lâu dài. Sau gần 8 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN), công tác PCTN đã đạt được những kết quả tích cực; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được triển khai thực hiện, từng bước phát huy hiệu quả.

Các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật

Tội phạm tham nhũng là hành vi của những người có chức vụ, quyền hạn; phạm tội với động cơ, mục đích chiếm đoạt tài sản, làm giàu bất chính, đồng thời gây ra những hậu quả, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, chính trị – xã hội. Vì vậy, để đấu tranh chống tội phạm tham nhũng thành công thì ngoài hoạt động điều tra, truy tố và xét xử cũng phải có biện pháp để thu hồi tài sản tham nhũng và bồi thường, khắc phục những hậu quả, thiệt hại do tham nhũng gây ra, đồng thời đấu tranh hiệu quả với hành vi làm giàu bất chính, rửa tiền.

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Hồng Sơn – Phó Chánh Thanh tra tỉnh tại buổi làm việc về kết quả giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện Nam Đàn

Thực hiện Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; Văn bản số 575/TTR.TD ngày 05/9/2014 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 về kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 531/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh.

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Thanh Trí – Phó Chánh Thanh tra tỉnh tại buổi làm việc về kết quả giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện Đô Lương

Thực hiện Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; Văn bản số 575/TTR.TD ngày 05/9/2014 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 về kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 531/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh.

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Đinh Thanh Trí – Phó Chánh Thanh tra tỉnh tại buổi làm việc về kết quả giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện Diễn Châu

Thực hiện Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; Văn bản số 575/TTR.TD ngày 05/9/2014 của Thanh tra tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 về kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; việc thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch 531/KH-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh.

Xem tiếp...
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu