www.tt.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/ĐU ngày 26/10/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và Công văn số 243-CV/ĐU ngày 11/11/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc bổ sung nội dung kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016, ngày 30/11/2016, Đảng bộ Thanh tra tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Xem tiếp...


 
 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
Xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Qua thanh tra, kiểm tra việc kê khai và quyết toán thuế của các doanh nghiệp cho thấy: các cơ quan quản lý nhà nước thường công nhận các khoản chi phí lãi vay là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng đủ điều kiện: lãi vay của khoản vay là để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, khoản vay thực tế phát sinh và có đầy đủ chứng từ hợp lý theo quy định của pháp luật về thuế. Tuy nhiên, đi sâu kiểm tra hồ sơ vụ việc cụ thể, quy định của pháp luật hiện hành về thuế thì một số trường hợp chi phí lãi vay đảm bảo các điều kiện nêu trên vẫn không được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể các trường hợp sau:

Bất cập trong chính sách pháp luật về thuế, doanh nghiệp khai thác khoáng sản lách luật để trốn thuế, phí

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, là công cụ quan trọng của nhà nước để quản lý nền kinh tế. Thông qua việc thu thuế nhà nước tập trung một phần nguồn lực xã hội để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp vẫn còn nhiều bất cập, gây ra thất thu thuế lớn. Các văn bản quy phạm pháp về thuế ra đời và thực hiện trong thời gian dài nhưng vẫn chưa chặt chẽ, còn nhiều kẽ hở. Vì vậy một số doanh nghiệp đã lợi dụng để trốn lậu thuế, phí. Cụ thể một số trường hợp doanh nghiệp lách luật để trốn thuế, phí:

Thanh tra Nghệ An làm theo lời Bác dạy "là tai mắt của trên, là người bạn của dưới"

Tháng 3 năm 1960, tại Hội nghị tổng kết Thanh  tra  toàn  miền  Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”, Người đã nói rằng: công tác thanh tra có vai trò to lớn giúp cho người lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước xem xét những đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật đã được đề ra có thực hiện được hay không, hiệu quả mang lại như thế nào, tính đúng đắn, phù hợp của chủ trương và chính sách pháp luật; qua đó, để chủ động sửa đổi, bổ sung hay thay thế cho phù hợp hoàn cảnh thực tế của đất nước, của từng địa phương và xu thế, bối cảnh của thế giới, đó chính là “tai mắt của trên”.  Bên cạnh đó, cùng với vai trò là “tai mắt của trên”, thanh tra chính là người bạn giúp dỡ, chỉ ra cho cấp dưới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhận thấy những việc làm tốt, làm đúng để tiếp tục phát huy, nhân rộng, những việc làm chưa đúng, thiếu sót để bổ sung, khắc phục, sửa chữa, qua đó nâng cao năng lực và trách nhiệm của bản thân, đó chính là “bạn của dưới”.

Thanh tra chuyên đề góp phần tích cực vào quản lý Nhà nước

Một trong những hoạt động nghiệp vụ Thanh tra Nghệ An được lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thanh tra các tỉnh đánh giá cao chính là thanh tra chuyên đề.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

“Nếu ở đâu người đứng đầu trực tiếp tiếp công dân, đối thoại, trực tiếp chỉ đạo, quyết định giải quyết, thì nơi đó vụ việc sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất, thậm chí không còn những vụ việc đông người, phức tạp”.

Xem tiếp...
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu