www.tt.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         92
Lượt truy cập thứ:  11639446
Thanh Tra Tỉnh
Lượt truy cập thứ:   64714
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ.TTR ngày 09/6/2014 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra chuyên đề công tác quản lý, mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản các dự án thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc Sở làm chủ đầu tư giai đoạn từ năm 2011 đến 2013 và thời gian có liên quan.

Xem tiếp...


 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
Về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được coi là một trong những giải pháp quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng.

Bàn về vai trò của thanh tra trong bộ máy nhà nước

Vai trò của các cơ quan thanh tra nhà nước thể hiện qua vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan thanh tra.

Mối quan hệ giữa giải quyết khiếu nại hành chính và cải cách hành chính ở Việt Nam

 Giữa giải quyết khiếu nại hành chính (KNHC) và cải cách hành chính (CCHC) có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại với nhau: Giải quyết KNHC là một nội dung của CCHC, đáp ứng yêu cầu của CCHC; CCHC thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết KNHC.

Những tồn tại, vướng mắc trong hoạt động thanh tra hiện nay

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và theo sự chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, hàng năm các cơ quan Thanh tra Nhà nước đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra tập trung vào các lĩnh vực: quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính ngân sách; thanh tra việc thực hiện chính sách xã hội; thanh tra lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nguyên; thanh tra chuyên đề cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước; thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, chính sách di dân tái định cư; thanh tra trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

5 mũi nhọn ghi dấu ấn thanh tra diện rộng

Là địa phương có bề dày thành tích, Nghệ An luôn để lại nhiều dấu ấn trong công tác thanh tra, đặc biệt là thanh tra diện rộng. Điều này đã được chứng minh qua 5 cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng mà Thanh tra Nghệ An dày công xây dựng.

Xem tiếp...
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
Hiện nội dung đang được cập nhật
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu