www.tt.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         33
Lượt truy cập thứ:  20307877
Thanh Tra Tỉnh
Lượt truy cập thứ:   110168
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Ngày 27/8/2015, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016 - 2020

Xem tiếp...


 
 
Lĩnh vực chuyên môn
Skip portletPortlet Menu
Thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra – thực trạng và giải pháp

Trong những năm qua, công tác thanh tra đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Các cuộc thanh tra được triển khai rộng khắp trên cả nước, trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội và đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước cũng như củng cố trật tự quản lý trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước ở cấp huyện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Trong những năm qua, hoạt động đầu tư XDCB ở tỉnh Nghệ An nói chung và các đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh Nghệ An nói riêng đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An, tạo ra sự chuyển biến quan trọng về hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, chuyển biến nhanh của nhiều ngành, nghề, cải thiện đô thị và nông thôn. Tăng năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Một số kinh nghiệm trong thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XDCB

Thất thu thuế nói chung và thất thu thuế trong lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCB) nói riêng đang là vấn đề phức tạp, dư luận xã hội đang rất quan tâm. Trước tình hình đó, yêu cầu thực tế là cần có một cuộc thanh tra chuyên đề về việc chấp hành pháp luật về thuế trong lĩnh vực XDCB để đánh giá một cách toàn diện về công tác quản lý nhà nước của ngành thuế đối với lĩnh vực này. Trước tình hình đó, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh Nghệ An đưa nội dung thanh tra chuyên đề “việc chấp hành pháp luật về thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XDCB trên địa bàn tỉnh” vào chương trình kế hoạch thanh tra năm 2015 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Xóa bỏ “cơ chế xin cho” – Một trong những giải pháp để giảm dần nợ đọng xây dựng cơ bản

Thời gian qua, cả nước đã có nhiều nỗ lực trong việc tằng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) nguồn vốn đầu tư công; Cụ thể Nhà nước đã ban hành rất nhiều chính sách, văn bản pháp luật như: Luật Đầu tư công, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chỉ thị: số 1792/CT-TTg ngày 15/11/2011, số 27/CT-TTG ngày 10/10/2012, số 14/CT-TTG ngày 26/6/2013 và mới nhất là Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015. Tuy nhiên, do nhu cầu vốn đầu tư lớn nên phương án bố trí vốn còn dàn trải, tình hình nợ XDCB tuy đã khắc phục được một bước cơ bản, nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều. Có nhiều giải pháp để xử lý nợ đọng XDCB. Ở phạm vi bài viết này, tác giả đề cấp đến yêu cầu xóa bỏ  “cơ chế xin cho”  trong đầu tư XDCB sẽ là một giải pháp gián tiếp để giảm dần nợ đọng XDCB.

Làm tốt công tác lưu giữ hồ sơ giải quyết khiếu nại tố cáo ở cấp huyện, tỉnh Nghệ An

Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Đó là sự thể hiện kết quả của quá trình kiểm tra, xác minh và kết luận nội dung KNTC; Đồng thời, hồ sơ giải quyết KNTC là những căn cứ, chứng cứ để đưa ra quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo. Tuy nhiên, thời gian qua công tác lưu giữ hồ sơ giải quyết KNTC ở cấp huyện, tỉnh Nghệ An còn có nhiều yếu kém, dẫn đến khó khăn cho các cơ quan nhà nước cấp trên khi giải quyết vụ việc KNTC, đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra KNTC tồn đọng, kéo dài.

Xem tiếp...
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu