image banner

image banner
Tổng số: 226
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1316/QĐ-UBND 15/05/2023 Quyết định về việc khen thưởng 12 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 góp phần thực hiện tốt phong trào "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 103
Tải về 11
1068/QĐ-UBND 18/04/2023 Quyết định về việc công nhận "Xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu"
Lượt xem: 48
Tải về 3
1065/QĐ-UBND 18/04/2023 Quyết định về việc công nhận "Xã đat chuẩn Nông thôn mới" cho 03 xã thuộc huyện Tân Kỳ và Thanh Chương đạt Chuẩn Nông thôn mới năm 2022 theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã Nông thôn mới
Lượt xem: 19
Tải về 1
1067/QĐ-UBND 18/04/2023 Quyết định về việc công nhận "Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đối với 10 xã thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Thanh Chương, Nam Đàn đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022
Lượt xem: 14
Tải về 0
1058/QĐ-UBND 18/04/2023 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định các Dự án/Kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 23
Tải về 0
216/KH-UBND 30/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Lượt xem: 121
Tải về 4
762/QĐ-UBND 23/03/2023 Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân và tập thể thuộc thị xã Hoàng Mai đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Thị xã hoàn thành nhiệm vụ Nông thôn mới
Lượt xem: 154
Tải về 2
761/QĐ-UBND 23/03/2023 Quyết định về việc khen thưởng cho 06 chủ hộ có vườn đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp tỉnh Nghệ An năm 2022
Lượt xem: 117
Tải về 2
696/QĐ-UBND 17/03/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân huyện Quỳnh Lưu đã có thành tích trong công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2020
Lượt xem: 169
Tải về 1
696/QĐ-UBND 17/03/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và các cá nhân huyện Quỳnh Lưu đã có thành tích trong xây dựng Nôn thôn mới năm 2020
Lượt xem: 159
Tải về 3
12345678910...