Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các Sở, Ban, Ngành; UBND huyện, thành, thị

Danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các Sở, Ban, Ngành; UBND huyện, thành, thị

TT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

UBND tỉnh Nghệ An

Đặng Thanh Tùng

Chánh Văn phòng (Người phát ngôn thường xuyên)

DĐ: 0913.577.875
Email:tungdt@ubnd.nghean.gov.vn

2

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Bùi Duy Sơn

Chánh Văn phòng

DĐ: 0913075777

Email: sonbdvpqhna@gmail.com

3

Sở Xây dựng

Nguyễn Trường Giang

Giám đốc

DĐ: 0913.054.351
Email: giangnt@xaydung.nghean.gov.vn

4

Cục quản lý thị trường Nghệ An

Nguyễn Hồng Phong

Phó Cục trưởng

DĐ: 0912.488.387
Email: phongnh3@dms.gov.vn

5

Sở Giáo dục & Đào tạo

Thái Văn Thành

Giám đốc

DĐ: 0913384618
Email: thanhtv@giaoduc.nghean.gov.vn

6

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Hoàng Quốc Việt

Giám đốc

DĐ: 02383.835.608

Email: viethq@tnmt.nghean.gov.vn

7

Sở Giao thông Vận tải

 

Hoàng Phú Hiền

Giám đốc

DĐ: 02388600468

Email: hienhp@gtvt.nghean.gov.vn

8

Sở Khoa học và Công nghệ

Nguyễn Quý Linh

Giám đốc

DĐ: 0912.626.686

9

Sở Công Thương

Phạm Văn Hóa

Giám đốc

DĐ: 0912341359

Email: hoapv@ct.nghean.gov.vn

10

Sở Nội vụ

Nguyễn Viết Hưng

Giám đốc

CQ: 0238.3841697
DĐ:0912.435.653

Email: hungnv@noivu.nghean.gov.vn

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Phạm Hồng Quang

Giám đốc

CQ: 0238 3842 345

Email: quangph@khdt.nghean.gov.vn

12

Sở Y tế

Nguyễn Thị Hồng Hoa

Giám đốc

DĐ: 0988.972.868

Email: hoanth@yte.nghean.gov.vn

13

Sở Thông tin và Truyền thông

Lê Bá Hùng

Giám đốc

DĐ: 0913272558
Email: hunglb@tttt.nghean.gov.vn

14

Sở Tài chính

Trịnh Thanh Hải

Giám đốc

DĐ: 0989681974
Email: haitt@taichinh.gov.vn

15

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Đoàn Hồng Vũ

Giám đốc

DĐ: 0238.3843099

Email: vudh@ldtbxh.nghean.gov.vn

16

Sở Tư pháp

Hoàng Thị Thu Trang

Giám đốc

DĐ: 0916.292.458

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phùng Thành Vinh

Giám đốc

DĐ: 0913274298
Email:vinhpt@ldtbxh.nghean.gov.vn

18

Sở Du lịch

Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc


CQ: 0238.3837568
Email:
cuongnm@dlna.nghean.gov.vn

19

Sở Ngoại vụ

Trần Khánh Thục

Giám đốc

DĐ: 0912.292.617
Email: thuctk@ngoaivu.nghean.gov.vn

20

Toà án nhân dân tỉnh

Trần Ngọc Sơn

Chánh án

CQ: 0238.3 842474
DĐ: 0912.480.696
Email: nghean@toaan.gov.vn

21

Kho bạc Nhà nước tỉnh

Trần Quân

Giám đốc

CQ: 0238.3842684

22

Cục thống kê tỉnh

Phan Trường Sơn

Cục trưởng

CQ: 0238.3590386
DĐ: 0915.127.897
Email: ptson@gso.gov.vn

23

Công an Nghệ An

Phạm Thế Tùng

Giám đốc

CQ: 0692909999

24

Cục Hải quan

Chu Quang Hải

Cục trưởng

CQ: 0238.3500.888
DĐ: 0945.010.101
Email: haichq@gmail.com

25

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng

Chính ủy

DĐ:0976.445.389

26

Thanh tra tỉnh

Tô Hiền Đệ

Phó Chánh thanh tra

DĐ:0913.272.363
Email: devpub.nn@gmail.com

27

Tỉnh đoàn

Lê Văn Lương

Bí thư Tỉnh đoàn

CQ: 0238.3846450
DĐ: 0913.350.727

28

Ban Dân tộc tỉnh

Vi Văn Sơn

Trưởng ban

CQ: 0238.3846450
Email: sonvv@bdt.nghean.gov.vn

29

UBMT Tổ quốc tỉnh

Võ Thị Minh Sinh

Chủ tịch

DĐ: 0912.136.699
Email: sinhvtm@ubmttq.nghean.gov.vn

30

Ban thi đua khen thưởng

Nguyễn Thanh Nhàn

Trưởng ban

CQ: 0238.3588265
DD: 0913.015.019

31

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Chủ tịch

CQ: 0238.3590594
Email: quynhhoapnna@gmail.com

32

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Hoàng Văn Minh

Giám đốc

DĐ:0912012845
Email: minhhv@nghean.vss.gov.vn

33

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Trần Mai Châu

Chánh văn phòng

CQ: 0238.842888
DĐ: 0917.137559
Email: chauvksna@gmail.com

34

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam

Lê Tiến Trị

Trưởng ban

CQ: 0238.3523126
DĐ:091.198.4555

35

Ngân hàng Nhà nước tỉnh

Nguyễn Thị Thu Thu

Giám đốc

CQ: 0238.3842902
DĐ: 0912.163.663
Email: thu.nguyenthu@sbv.gov.vn

36

Liên đoàn Lao động tỉnh

Kha Văn Tám

Chủ tịch

DĐ: 0913.054.940
Email: tamkv@ldld.nghean.gov.vn

37

Điện lực Nghệ An

Bành Hồng Hiển

Giám đốc

DĐ: 0963.277.319
Email: hienbhpcna@gmail.com

38

Vườn Quốc gia Phù mát

Trần Xuân Cường

Giám đốc

CQ: 0238.3873154
DĐ: 0904.213.202; 0978.324.202
Email: cuongtranpm@gmail.com

39

Cục thuế Nghệ An

Nguyễn Đình Đức

Cục trưởng

CQ: 0238.3557558

40

Ban Dân vận Tỉnh ủy

Nguyễn Mạnh Khôi

Phó Trưởng ban thường trực

DĐ: 0912.226.122
Email: khoidanvanna@gmail.com

41

Trường chính trị tỉnh

Vương Quang Minh

Hiệu trưởng

DĐ: 0383.842552
Email: minhvq@tct.nghean.gov.vn

42

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng ban

Email: huongntt@tg.nghean.gov.vn

DĐ: 0913340925

43

Đảng ủy Khối CQ tỉnh

Hoàng Văn Nhiên

Phó Bí thư Thường trực

DĐ: 0964.307.666
Email: hoangnhien64@gmail.com

44

Ban Tôn giáo tỉnh

Nguyễn Văn Long

Quyền Trưởng Ban

DĐ: 0912923366
Email: longnv@bantongiao.nghean.gov.vn

45

Sở Văn hóa, thể thao

Trần Thị Mỹ Hạnh

Giám đốc

DĐ: 0915.315.771

Email: hanhttm@nghean.gov.vn

46

Cục thi hành án dân sự tỉnh

Phạm Quốc Nam

Cục trưởng

CQ: 02383.522.558
Email: nampq.nan@moj.gov.vn

47

UBND huyện Tương Dương

Đinh Hồng Vinh

Chủ tịch

DĐ: 0913047405
Email: vinhdh@tuongduong.nghean.gov.vn

48

UBND huyện Đô Lương

Hoàng Văn Hiệp

Chủ tịch

DĐ: 0917.409.278
Email:
hiephv@doluong.nghean.gov.vn

49

UBND huyện Yên Thành

Phan Văn Tuyên

Chủ tịch

DĐ: 0913.310.792
Email:tuyenpv@yenthanh.nghean.gov.vn

50

UBND thị xã Cửa Lò

Doãn Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

DĐ: 0238.3956358
Email: dungdt@cualo.nghean.gov.vn

51

UBND huyện Nghĩa Đàn

Võ Tiến Sỹ

Chủ tịch

DĐ: 0988.481.781
Email: syvt@nghiadan.nghean.gov.vn

52

UBND huyện Thanh Chương

Trình Văn Nhã

Chủ tịch

DĐ: 0946. 871.977
Email: nhatv@thanhchuong.nghean.gov.vn

53

UBND thành phố Vinh

Trần Ngọc Tú

Chủ tịch

DĐ: 0912.122.689
Email: tutn@vinh.nghean.gov.vn

54

UBND huyện Quỳnh Lưu

Hoàng Văn Bộ

Chủ tịch

CQ: 02383864186

Email: bohv@quynhluu.nghean.gov.vn

55

UBND huyện Kỳ Sơn

Vi Hòe

Chủ tịch UBND huyện

DĐ: 0912794638
Mail: hoev@kyson.nghean.gov.vn

56

UBND huyện Diễn Châu

Tăng Văn Luyện

Chủ tịch

DĐ: 0913.047.202

Email: luyentv@dienchau.nghean.gov.vn

57

UBND huyện Tân Kỳ

Phan Văn Giáp

Chủ tịch

DĐ: 0919524648

58

UBND huyện Quỳ Châu

Nguyễn Thanh Hoài

Chủ tịch

DĐ: 0947.586.688
Email: hoaint@quychau.nghean.gov.vn

59

UBND huyện Anh Sơn

Hoàng Quyền

Chủ tịch UBND huyện

ĐT: 0947.660.666

Email: quyenh@anhson.nghean.gov.vn

60

UBND huyện Nam Đàn

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND huyện

DĐ: 0948.631.966
Email: sonnh@namdan.nghean.gov.vn

61

UBND huyện Quế Phong

Dương Hoàng Vũ

Chủ tịch UBND huyện

DĐ: 0919.548.910
Email: vudh@quephong.nghean.gov.vn

62

UBND thị xã Thái Hoà

Chu Anh Tuấn

Chủ tịch UBND TX

DĐ: 0913.273.374
Email: tuanca@thaihoa.nghean.gov.vn

63

UBND huyện Nghi Lộc

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

CQ: 0238.3614.888
Email: dungnt@nghiloc.nghean.gov.vn

64

UBND huyện Hưng Nguyên

Lê Phạm Hùng

Chủ tịch UBND huyện

DĐ: 0947086686
Email: hunglp@hungnguyen.nghean.gov.vn

65

UBND huyện Quỳ Hợp

Nguyễn Đình Tùng

Chủ tịch UBND huyện

DĐ: 0983.822.797

Email: tungnd@quyhop.nghean.gov.vn

66

UBND huyện Con Cuông

Hoàng Sỹ Kiện

Chủ tịch UBND huyện

DĐ: 0978274777
Email: hoangsykien@gmail.com

67

UBND TX Hoàng Mai

Nguyễn Hữu An

Chủ tịch UBND TX

CQ: 0238.3666456
DĐ:
0912009865
Email: annh@hoangmai.nghean.gov.vn