image banner
UBND tỉnh đề nghị đóng 25 thủ tục hành chính và bãi bỏ/đóng 48 Quyết định công bố trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Ngày 20/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9901/UBND-KSTT về việc làm sạch dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (TTHC).

Để tiếp tục làm sạch dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC của tỉnh, nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu được công bố, công khai và đảm bảo tính chính xác của dữ liệu khi đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của Bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh rà soát, làm sạch dữ liệu về quyết định công bố, thủ tục hành chính được công bố trên Cơ sở dữ liệu. Đến nay, việc rà soát, làm sạch dữ liệu đã hoàn thành. UBND tỉnh đề nghị Cục Kiểm soát TTHC (Văn phòng Chính phủ) đóng các TTHC và bãi bỏ/đóng các Quyết định công bố.

Cụ thể, 25 TTHC đề nghị đóng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC gồm: Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học; Xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất; Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn với liền với đất; Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp; Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp (643); Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở; Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm (đối với nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai); Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất; Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai (cấp tỉnh); Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế; Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai); Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân; Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai).

Thủ tục Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai); Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề (trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai); Tách thửa hoặc hợp thửa đất (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai); Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non; Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế (cấp tỉnh - trường hợp chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai); Thủ tục Cấp lại văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Thủ tục Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên.

48 Quyết định công bố đề nghị bãi bỏ/đóng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC gồm: 04/QĐ-UBND ngày 25/05/2023 chuyển TTHC sang trạng thái bãi bỏ; 2883/QĐ-UBND ngày 25/08/2020 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; 1245/QĐ-UBND ngày 08/05/2023 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 02/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 183/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng; 01/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 bãi bỏ Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; 3219/QĐ-UBND ngày 18/10/2022 công bố Danh mục TTHC lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.

Các Quyết định số: 1924/QĐ-UBND ngày 05/07/2022 công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; 2662/QĐ-UBND ngày 06/09/2022 về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành Lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT trên địa bàn tỉnh; 2388/QĐ-UBND ngày 15/08/2022 về việc công bố danh mục TTHC trong Lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Du lịch; 3694/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa,gia đình và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 1645/QĐ-UBND ngày 10/06/2022 về việc công bố Danh mục TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh; 1177/QĐ-UBND ngày 29/04/2022 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải; 955/QĐ-UBND ngày 15/04/2022 về việc công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực biển, hải đảo và tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên Môi trường, UBND huyện; 848/QĐ-UBND ngày 04/04/2022 công bố Danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC lĩnh vực văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ.

Các Quyết định số: 3514/QĐ-UBND ngày 27/09/2021 công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 645/QĐ-UBND ngày 15/03/2021 về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 809/QĐ-UBND ngày 29/03/2021 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao; 1197/QĐ-UBND ngày 15/04/2021 về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; 808/QĐ-UBND ngày 29/03/2021 về việc công bố Danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; 392/QĐ-UBND ngày 06/02/2021 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực lao động, Người có công và xã hội thuộc thẩm giải quyết của Sở LĐTB&XH, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 3337/QĐ-UBND ngày 29/09/2020 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; 3373/QĐ-UBND ngày 30/09/2020 về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Du lịch; 3463/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 1666/QĐ-UBND ngày 28/05/2020 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực karaoke, vũ trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; 1667/QĐ-UBND ngày 28/05/2020 công bố Danh mục TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở LĐTB&XH về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 3656/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 công bố danh mục TTHC lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 4567/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các Quyết định số: 3639/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 3067/QĐ-UBND ngày 10/09/2020 về việc công bố Danh mục TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; 1205/QĐ-UBND ngày 17/04/2020 c ông bố Danh mục TTHC lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; 4568/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; 4549/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 4749/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An; 5239/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An; 5396/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 công bố Danh mục TTHC lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã; 3784/QĐ-UBND ngày 29/09/2019 công bố Danh mục TTHC lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐTB&XH, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tỉnh Nghệ An; 507/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực tài nguyên nước; 506/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 về việc công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực biển và hải đảo; 5632/QĐ-UBND ngày 22/12/2018 công bố Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn; 5103/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện;

Các Quyết định: 3956/QĐ-UBND ngày 03/10/2019 về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện trên địa bàn; 890/QĐ-UBND ngày 26/03/2019 về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; 1078/QĐ-UBND ngày 09/04/2019 về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh; 3465/QĐ-UBND ngày 05/09/2019 về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 3199/QĐ-UBND ngày 17/08/2019 về việc công bố Danh mục UBND lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; 4009/QĐ-UBND ngày 08/09/2019 về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image