image banner
Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII quyết định nhiều nội dung quan trọng

Chiều 24/6, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 6, (kỳ họp chuyên đề) khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Anh-tin-bai

Trước khi bước vào nội dung chương trình kỳ họp, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua đời do bạo bệnh

Thống nhất thông qua 10 dự thảo Nghị quyết

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra vào thời điểm các cấp, các ngành tập trung đánh giá sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022; dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phục hồi nhanh và rất tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,44%, vượt kịch bản đề ra; thu ngân sách dự ước thực hiện gần 11.000 tỷ đồng, đạt gần 70% kế hoạch; số lượng dự án đầu tư cấp mới tăng gần 18%, tổng vốn đầu tư đăng ký mới tăng 1,53 lần so với cùng kỳ năm 2021. Những kết quả đó, tạo động lực rất phấn khởi cho toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất các mục tiêu, kế hoạch của năm 2022.

Việc thông qua các Nghị quyết liên quan đến 03 chương trình mục tiêu quốc gia tại Kỳ họp chuyên đề này có tác động rất sâu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh cũng như đời sống của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh nhà. Ngay tại Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã họp bàn về vấn đề “tam nông”, trong đó tiếp tục khẳng định nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách cho đồng bào dân tộc miền núi có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của đất nước.

Anh-tin-bai

Quang cảnh Kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào 10 dự thảo Nghị quyết, trong đó có 7 dự thảo Nghị quyết về 3 chương trình mục tiêu Quốc gia và 3 dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án. Đây là hành lang pháp lý để triển khai, phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Anh-tin-bai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long báo cáo tóm tắt dự thảo các Tờ trình, Nghị quyết trình Kỳ họp

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 tỉnh Nghệ An.  

Theo đó, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 có 7 dự án (11 tiểu dự án) gồm: Dự án Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo; Dự án Đa dạng hóa sinh kế phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Dự án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo; Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình. Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh là hơn 918,868 tỷ đồng.

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Đại biểu biểu quyết thông qua hệ thống phần mềm, đây là Kỳ họp không giấy lần thứ 2 của HĐND tỉnh, khóa XVIII thực hiện

Kỳ họp đã thông qua dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 tỉnh Nghệ An. Theo đó, giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh phấn đấu có ít nhất 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 133 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 34 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 4 huyện đạt chuẩn NTM. Đến hết năm 2025, sẽ có 340 xã đạt chuẩn NTM; 135 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 34 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và 11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân đến năm 2025 tăng 1,7 lần so với năm 2022. Năm 2022, có ít nhất 10 xã đạt chuẩn NTM; 22 xã NTM nâng cao; 4 xã NTM kiểu mẫu và 2 huyện NTM.

HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn ngân sách địa phương đã bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản và nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 đến hết ngày 31/12/2022. Theo đó, nguồn vốn ngân sách địa phương đã bố trí cho các công trình xây dựng cơ bản năm 2021 là 226.939.868.819 đồng; nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2021 là 2.650.000.000 đồng.

Kỳ họp cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê Tả Lam khu vực Yên Xuân; dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa và nâng cấp hệ thống đê sông (đoạn từ nhà máy gạch Nam Giang đến cầu Trình) xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. 

Tạo sức bật đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của đồng bào

 

Anh-tin-bai
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu bế mạc kỳ họp

Bế mạc Kỳ họp, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 10 Nghị quyết do UBND tỉnh trình. Những Nghị quyết HĐND tỉnh vừa thông qua tại Kỳ họp là cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu Quốc gia và các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được đại biểu và cử tri đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh nhà rất quan tâm, kỳ vọng sẽ đem đến sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, tạo sức bật để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của đồng bào.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh kịp thời triển khai ngay các Nghị quyết theo yêu cầu của Chính phủ. Thường trực HĐND, các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, làm lãng phí, thất thoát tiền, tài sản Nhà nước và Nhân dân.

Sáu tháng cuối năm còn lại, dự báo không ít khó khăn, thách thức. Dịch COVID-19 tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa chấm dứt; hiện nay, các biến thể phụ của Omicron đã được ghi nhận ở nhiều quốc gia, có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian tới. HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong cộng đồng; cảnh báo về các biến chủng virus mới có thể xuất hiện; tiếp tục quyết liệt thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19, nhất là mũi tăng cường thứ ba, thứ tư cho các đối tượng theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm đúng lịch, đủ liều, tỷ lệ bao phủ cao. Chỉ có kiểm soát tốt dịch COVID-19 mới có điều kiện để tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngay sau Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục chuẩn bị cho việc tổ chức Kỳ họp thứ 7, Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, dự kiến sẽ diễn ra từ 12 – 14/7. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan tích cực chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trình Kỳ họp đúng quy định. Đồng thời, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành họp, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Tổ tích cực nghiên cứu tài liệu để tham gia thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp tới.

Quỳnh - Oanh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image