Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Skip portletPortlet Menu
 
quy hoạch ptktxh
Skip portletPortlet Menu
 
văn hóa anh sơn
Skip portletPortlet Menu
 
doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Thông tin
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Anh Sơn: Tập huấn, bồi dưỡng công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
 
Anh Sơn: Tập huấn, bồi dưỡng công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 (22/03/2019 11:12 AM)

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND huyện Anh Sơn về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Vừa qua, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Anh Sơn đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật; Luật Tố cáo năm 2018; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 cho đối tượng công chức Tư pháp - Hộ, Văn phòng Đảng ủy - Chính quyền, Địa chính, Công An cấp xã.

Đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Đặng Xuân Quang- UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

 

Đ/c Đặng Xuân Quang- UV BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn

Qua 02 ngày lớp tập huấn diễn ra, các học viên được nắm và hiểu rõ các nội dung triển khai, thực hiện xây dựng đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Các điểm cơ bản và mới trong Luật Tố cáo năm 2018 và một số nội dung về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Ban hành VBQPPL; Luật Xử lý vi phạm hành chính cho Cán bộ và Công chức cơ sở, từ đó tuân thủ các quy định của luật trong giải quyết công việc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ của các cơ quan, đơn vị trong công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hành luật./.

Sỹ Thuần


 |  Đầu trang
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
LỊCH LÀM VIỆC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
âm nhạc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu