image banner

image banner
Tổng số: 258
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3117/QĐ-UBND 29/09/2023 Quyết định về việc điều chuyển xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới cho xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu
Lượt xem: 84
Tải về 5
3118/QĐ-UBND 29/09/2023 Quyết định về việc đính chính tên dự án vốn đầu tư phát triển; điều chỉnh vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 82
Tải về 4
3052/QĐ-UBND 26/09/2023 Quyết định kiện toàn Hội đồng thẩm định xét công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM các cấp độ: Kiện toàn Đoàn thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM các cấp độ và phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn thẩm định
Lượt xem: 71
Tải về 4
2985/QĐ-UBND 20/09/2023 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thành viên Thường trực, Chuyên trách, Kiêm nhiệm của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 80
Tải về 1
2879/QĐ-UBND 14/09/2023 Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP
Lượt xem: 93
Tải về 1
41/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 168
Tải về 19
45/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết về phân bổ bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Lượt xem: 195
Tải về 12
13/2023/NQ-HĐND 11/09/2023 Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 144
Tải về 13
661/KH-UBND 08/09/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trí của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 215
Tải về 1
2517/QĐ-UBND 15/08/2023 Quyết định phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng sản phẩm OCOP, quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng hóa góp phần phát triển kinh tế địa phương giai đoạn 2023-2027"
Lượt xem: 214
Tải về 3
12345678910...