Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Huyện Uỷ - HĐND - UBND Huyện Nghi Lộc

Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Quán Hành - Huyện Nghi Lộc
Email : nghiloc@nghean.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Phạm Hồng Quang

Bí thư

02383.611.666

 

2

Lê Văn Dũng

Phó Bí thư 

02383. 614 065

3

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

02383 614 888

 

4

Trần Hữu Lam

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

6

Lê Thị Hiền

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

7

Nguyễn Thanh Hải

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383. 614 065

8

Nguyễn Đức Thọ

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383. 614 065

 

9

Trần Thị Ánh Tuyết

Phó Chủ tịch UBND huyện

02383 861 225

 

10

Đinh Thế Tài

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện

0383.875.108