image banner
Thư viện Ảnh
select
Học sinh dân tôc H Mông ở Mường Lống, Kỳ Sơn trên đường đén trường
Học sinh dân tôc H Mông ở Mường Lống, Kỳ Sơn trên đường đén trường
Phu nữ THái bên bếp lửa
Phu nữ THái bên bếp lửa
Phu nữ Thái gùi hàng ra chợ
Phu nữ Thái gùi hàng ra chợ
Thiếu nữ Mông đi hội đầu Xuân
Thiếu nữ Mông đi hội đầu Xuân
Tiết mục hát ru của dân tộc Thái tham gia Liên hoan hát ru toàn tỉnh
Tiết mục hát ru của dân tộc Thái tham gia Liên hoan hát ru toàn tỉnh