image banner
DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV TỈNH NGHỆ AN

THÁI THANH QUÝ

Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

THÁI THỊ AN CHUNG

Tỉnh uỷ viên,  Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

 

PHẠM PHÚ BÌNH

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường

NGUYỄN VÂN CHI

Ủy viên Thường trực Ủy Ban Tài chính ngân sách của Quốc hội

ĐỖ VĂN CHIẾN

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

HOÀNG THỊ THU HIỀN

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An

HOÀNG MINH HIẾU

Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn phòng Quốc hội

TRẦN NHẬT MINH

Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An

ĐẶNG XUÂN PHƯƠNG

Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội

VÕ THỊ MINH SINH

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An

VI VĂN SƠN

Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

THÁI VĂN THÀNH

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An

TRẦN ĐỨC THUẬN

Thiếu tướng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội