image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 9
  • Tất cả: 3485
image advertisement
image advertisement
Tổng số: 258
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1773/QĐ-UBND 21/06/2022 Quyết định công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực đất đai đối với tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 55
Tải về 5
1772/QĐ-UBND 21/06/2022 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thủ tục hành chính đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận...
Lượt xem: 34
Tải về 1
398/BC-UBND 20/06/2022 Báo cáo công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An 06 năm, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 44
Tải về 0
1623/QĐ-UBND 09/06/2022 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 140
Tải về 3
1406/QĐ-UBND 24/05/2022 Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 126
Tải về 2
3615/UBND-KSTT 23/05/2022 Công văn về việc đôn đốc, thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 96
Tải về 2
3509/UBND-KSTT 19/05/2022 Công văn về việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa
Lượt xem: 114
Tải về 2
1332/QĐ-UBND 17/05/2022 Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Nghệ An
Lượt xem: 92
Tải về 1
3355/UBND-TH 13/05/2022 Công văn về việc đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 214
Tải về 19
1288/QĐ-UBND 12/05/2022 Quyết định công bố Danh mục TTHC lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 135
Tải về 15
12345678910...