image banner

Sáng 28/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật thực hiện Dân chủ cơ sở và văn bản liên quan. Đồng chí Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Hội nghị được kết nối đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các địa phương cấp huyện.

Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
7398/UBND-NC 05/09/2023 Công văn về việc thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027"
Lượt xem: 163
Tải về 0
638/BC-UBND 30/08/2023 Báo cáo tổng kết 6 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự
Lượt xem: 140
Tải về 0
629/BC-UBND 28/08/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Lượt xem: 147
Tải về 0
3880/UBND-TH 22/05/2023 Công văn về việc sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 221
Tải về 134
337/KH-UBND 19/05/2023 Kế hoạch thực hiện Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
Lượt xem: 288
Tải về 3
1253/QĐ-UBND 08/05/2023 Quyết định về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Lượt xem: 172
Tải về 1
428/UBND-NC 18/01/2023 Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 120/KH-BCĐ ngày 16/1/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội Nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” năm 2023.
Lượt xem: 451
Tải về 4
24/KH-UBND 13/01/2023 Kế hoạch trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023
Lượt xem: 414
Tải về 6
9863/UBND-NC 13/12/2022 Công văn triển khai hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Lượt xem: 490
Tải về 4
8914/UBND-TH 10/11/2022 Công văn về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Lượt xem: 447
Tải về 5
123456