image banner
Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Biểu dương chi bộ xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gặp mặt, biểu dương bí thư chi bộ xuất sắc giai đoạn 2020-2022 do Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tổ chức sáng nay (25/6), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu, trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, bên cạnh thực hiện quy định của Trung ương và của tỉnh, điều quan trọng là việc tổ chức sinh hoạt phải phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, nên giảm dần sinh hoạt theo lối mòn, tăng cường tính cởi mở trong sinh hoạt để nâng cao tính năng động, sáng tạo của đảng viên giúp công tác lãnh đạo của chi bộ hiệu quả để đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các Ban  xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

Anh-tin-bai

Đại biểu tham dự hội nghị

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hiện có 136 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, gồm 61 đảng bộ và 75 chi bộ cơ sở với 5.786 đảng viên. Các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối sản xuất kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, địa bàn hoạt động phân tán khắp trong nước và nước ngoài.

Nhiều cách làm hay trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Anh-tin-bai

Đồng chí Phan Thị Hoan – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết Đảng ủy luôn trăn trở và tìm giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã thường xuyên quan tâm đến vấn đề xây dựng chi bộ vững mạnh. Trong đó, đã có những cách làm sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ như: Thường trực Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị hàng tháng đối với cán bộ theo dõi cơ sở để nghe và cho ý kiến chỉ đạo về tình hình đơn vị, trong đó có chất lượng, số lượng các kỳ sinh hoạt; phân công cấp ủy định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc theo kế hoạch, thời gian cụ thể; quan tâm sinh hoạt chuyên đề với việc định hướng nhiều nội dung thiết thực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; trong sinh hoạt đã thường xuyên gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) với phong trào thi đua lao động, sáng kiến kỹ thuật và xây dựng văn hóa doanh nghiệp,...

Các cấp ủy, chi bộ đã quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng tự phê bình và phê bình; tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ chuyển biến tích cực; đảng viên dự họp và tham gia đóng góp ý kiến nghiêm túc, có trách nhiệm; nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, toàn diện cả về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở. Đặc biệt, cấp ủy, chi bộ đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Anh-tin-bai

Quang cảnh hội nghị

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được thực hiện tốt trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này, được minh chứng cụ thể qua tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của các doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối là 8,3%; nộp ngân sách tăng trưởng bình quân hàng năm là 13,71% (chiếm từ 16,5 -20% tổng thu nội địa của tỉnh). Công tác quốc phòng, an ninh tại các doanh nghiệp được giữ vững; thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp có nhiều tiến bộ. Vai trò của tổ chức đảng, cấp ủy, đảng viên trong doanh nghiệp ngày càng được khẳng định và phát huy. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể có nhiều đổi mới và ngày càng hiệu quả. Đời sống, việc làm của cán bộ, đảng viên và người lao động được đảm bảo và không có đình công, lãn công xẩy ra trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối.

Tăng cường tính cởi mở trong sinh hoạt chi bộ

Anh-tin-bai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ khối Doanh nghiệp, các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối dành được trong thời gian qua, nhất là trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực.

Cơ bản thống nhất nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cần tập trung vào 3 vấn đề.

Điều đầu tiên là phải nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ, mối quan hệ giữa chất lượng sinh hoạt chi bộ với năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng. Hình ảnh vai trò của đảng viên sẽ quyết định hình ảnh và vai trò của tổ chức đảng trong thực hiện sứ mệnh cách mạng của mình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh: Việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên phụ thuộc vào quyết nghị hoạt động từng thời điểm, từng thời kỳ mà ở đây là từng kỳ sinh hoạt hàng tháng của chi bộ. Nếu sinh hoạt của chi bộ tốt thì mới đáp ứng yêu cầu về công tác lãnh đạo, dẫn dắt được nhân dân và các phong trào xã hội; đảm bảo được nguyên tắc tập trung dân chủ, tính thống nhất trong tổ chức; đảng viên mới nhận thức rõ được nhiệm vụ của mình và biết cách để thực hiện nhiệm vụ đó. Chất lượng sinh hoạt của chi bộ tốt thì sự đoàn kết của chi bộ mới được đảm bảo chắc chắn.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã điểm lại một số quy trình trong tổ chức sinh hoạt chi bộ. Theo đó bên cạnh thực hiện quy định của Trung ương và của tỉnh, điều quan trọng là việc tổ chức sinh hoạt phải phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, nên giảm dần sinh hoạt theo lối mòn, tăng cường tính cởi mở trong sinh hoạt để nâng cao tính năng động, sáng tạo của đảng viên giúp công tác lãnh đạo của chi bộ hiệu quả để đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong các cuộc sinh hoạt cần phải chuẩn bị tốt nội dung trọng tâm đưa ra bàn, lấy ý kiến của đảng viên. Các đảng viên phải góp ý trung thực và đề cao tinh thần xây dựng tập thể. Việc ra quyết nghị sinh hoạt chi bộ phải rõ ràng và thể hiện tính tập trung thống nhất cao. Cùng với đó, tăng cường sinh hoạt chuyên đề tránh hình thức, rập khuôn, máy móc.

Nhấn mạnh loại hình chi độ trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp rất đa dạng, khác nhau về nhiệm vụ cụ thể, môi trường công tác, hoạt động, điều kiện thể hiện vai trò của chi bộ, tổ chức đảng. Song các chi bộ đều phải thực hiện yêu cầu của Đảng, đó là phải nói và làm như thế nào để người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và làm theo. Để thực hiện được mục tiêu đó, tựu trung lại phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên và tổ chức đảng. Muốn vậy phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chia sẻ với công tác sinh hoạt tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu các chi bộ cần phải kiên trì công tác tuyên truyền, vận động, sẻ chia với các chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu để họ tin tưởng, yên tâm và đồng tình với tôn chỉ và mục đích hoạt động của tổ chức đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội khác. Một trong những điều quan trọng phải làm tốt giữa các bên: Chủ doanh nghiệp, công nhân và các tổ chức chính trị - xã hội, phải tạo được mối quan hệ hữu cơ, tác động lẫn nhau, cần nhau, không được tồn tại xung đột về lợi ích, có sự đồng nhất, đồng hướng để cùng nhau đạt được mục tiêu của mình.

Anh-tin-bai

 Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Quốc Khánh và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Phan Thị Hoan trao phần thưởng cho 18 chi bộ có thành tích xuất sắc

Anh-tin-bai

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Phan Thị Hoan và Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đồng Nam Lê Tiến Trị trao khen thưởng cho 18 bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2020 – 2022

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 18 chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 18 bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2020 – 2022.

 Phan Quỳnh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image