image banner
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

  

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh uỷ

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Hồng Vinh

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

 

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Thanh An

Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Anh-tin-bai

Đ/c Bùi Đình Long

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Văn Đệ

TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

    CÁC ỦY VIÊN UBND TỈNH 

Anh-tin-bai

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng

Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, 
Giám đốc Công an tỉnh
Anh-tin-bai

Đại tá Phan Đại Nghĩa

Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Anh-tin-bai
Đ/c Đặng Thanh Tùng

TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Quốc Việt

TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Anh-tin-bai

Đ/c Thái Văn Thành

TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Anh-tin-bai
Đ/c Đoàn Hồng Vũ

TUV, Giám đốc Sở LĐ - TB&XH

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Phú Hiền

TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

Anh-tin-bai
Đ/c Nguyễn Trường Giang

TUV, Giám đốc Sở Xây dựng

Anh-tin-bai

Đ/c Trần Thị Mỹ Hạnh

TUV, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao

Anh-tin-bai

Đ/c Lê Bá Hùng

TUV, Giám đốc Sở TT&TT

Anh-tin-bai

 Đ/c Chu Thế Huyền 

TUV, Chánh Thanh tra tỉnh

Anh-tin-bai

 Đ/c Nguyễn Viết Hưng

TUV, Giám đốc Sở Nội vụ

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hoa

 TUV, Giám đốc Sở Y tế

Anh-tin-bai

Đ/c Vi Văn Sơn

TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

Anh-tin-bai

Đ/c Hoàng Thị Thu Trang

TUV, Giám đốc Sở Tư Pháp

Anh-tin-bai

Đ/c Trịnh Thanh Hải

TUV, Giám đốc Sở Tài Chính

Anh-tin-bai

Đ/c Phạm Hồng Quang

TUV, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư

Anh-tin-bai

Đ/c Phùng Thành Vinh

  TUV, Giám đốc NN&PTNT

Anh-tin-bai

Đ/c Trần Khánh Thục

Giám đốc Sở Ngoại Vụ

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường

Giám đốc Sở Du lịch

           Anh-tin-bai

Đ/c Phạm Văn Hóa

Giám đốc Sở Công Thương

Anh-tin-bai

Đ/c Nguyễn Quý Linh

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 


Không có dữ liệu