Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

  • 14/08/2015

    Các điểm mua sắm tại Nghệ An

    . Tại đây sẽ xây dựng một trung tâm thương mại lớn gắn với hệ thống siêu thị cao trên 30 tầng, ngoài ra còn có các tổ hợp khách sạn cao cấp, khu văn phòng cao trên 20 tầng tạo thành một khu thương...