image banner
Danh sách các sở, ban, ngành của tỉnh Nghệ An

STT

Đơn vị

Địa chỉ

1

Ban Dân tộc

Địa chỉ : 03 - Đinh Bạt Tuỵ - K14 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: bdt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238. 3843103

2

Văn phòng BCH PCTT-TKCN tỉnh

Địa chỉ: 04 - Nguyễn Thị Minh Khai

Email: vppclbtkcn@nghean.gov.vn Hoặc pclbnghean@gmail.com

ĐT: 0238 3844729

3

Ban Quản lý KKT Đông Nam

Địa chỉ: số 362 Đường V.I. Lê Nin - TP.Vinh

Email: bqlkktdn@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3835146

4

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Địa chỉ :  04 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: bhxh@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844604

5

Báo Nghệ An

Địa chỉ : 03 - Đại lộ LêNin

Email: bna@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3843124

Webstie: www.baonghean.vn

6

BCH Bộ đội Biên phòng

Địa chỉ: 06 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: bchbdbp@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3849971

7

BCH Quân sự tỉnh

Địa chỉ: 49 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh

Email: bchqs@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3594030

8

Sở Du lịch

Địa chỉ: Số 7 - Đại lộ Lê Nin - Thành phố vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.841.557

Email: dulichna@nghean.gov.vn

9

Công An tỉnh

Địa chỉ: 07 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: ca@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3839114


10

Cục Hải quan NA

Địa chỉ: 09 - Đại lộ Lê Nin - TP.Vinh

Email: chq@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3590751


11

Cục Thống kê

Địa chỉ: 05 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: ctk@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844 963

12

Cục thuế Nghệ An

Địa chỉ: Số 15 - Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Email: ctna@nghean.gov.vn

ĐT: 0238.3557558 Fax: 0383589321

13

Đài PT-TH tỉnh

Địa chỉ :  01- Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh

Email: ptth@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844700

14

Đảng ủy các doanh nghiệp

Địa chỉ :  31 - An Dương Vương - Trường Thi - TP.Vinh

Email: ducdn@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3834727

15

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

Địa chỉ :  29 - An Dương Vương - K14 Trường Thi - TP.Vinh

Email: duccqdcd@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3842603

16

Kho bạc nhà nước

Địa chỉ: Đường Phạm Đình Toái, xã Nghi Phú - TP.Vinh

Email: kbnn@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3830659

17

Liên minh HTX tỉnh

Địa chỉ:  13 - Nguyễn Sỹ Sách - TP.Vinh

Email: lmhtx@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3842858

18

Ngân hàng nhà nước tỉnh

Địa chỉ:  01 - Nguyễn Sỹ Sách - TP.Vinh

Email: nhnn@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844540

19

Sở  Ngoại vụ

Địa chỉ: Tầng 20, tháp A tòa nhà Dầu Khí, số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

Email: songoaivu.na.@gmail.com

ĐT: 0238. 3833669

20

Sở Công Thương

Địa chỉ: 70,72 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP. Vinh

Email: ct@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844970

21

Sở GD & ĐT

Địa chỉ: 67 - Nguyễn Thị Minh Khai

Email: gddt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3841161

 

22

Sở Giao thông Vận tải

Địa chỉ : 47 - Lê Hồng Phong

Email: gtvt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844530

 

23

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ : 20 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: khdt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3592246

 

24

Sở Khoa học & Công nghệ

Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai

Email: khcn@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844500

 

25

Sở Lao động TB&XH

Địa chỉ: 12 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: ldtbxh@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3567574

 

26

Sở Nội vụ

Địa chỉ: 30 - Phan Đăng Lưu - TP.Vinh

Email: nv@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3843197

27

Sở Nông nghiệp & PTNT

Địa chỉ: 129 - Lê Hồng Phong

Email: nnptnt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3835993

 

28

Sở Tài chính

Địa chỉ: Số 368 Đường Lê Nin, Phường Hưng phúc, TP.Vinh 

Email: tc@nghean.gov.vn

ĐT: 0238.849037

29

Sở Tài nguyên & Môi trường

Địa chỉ: 31 - Quang Trung - TP.Vinh

Email: tnmt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3586732

 

30

Sở Thông tin & Truyền thông

Địa chỉ: 06 - Trần Huy Liệu - TP.Vinh

Email: tttt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3599522

31

Sở Tư  pháp

Địa chỉ: 56 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh

Email: tp@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3842283

32

Sở Văn hoá và Thể thao

Địa chỉ: 74 - Nguyễn Thị Minh Khai - TP.Vinh

Email: vhttdl@nghean.gov.vn

ĐT: 0238.3844511

 

33

Sở Xây dựng

Địa chỉ: 08 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: xd@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844691

34

Sở Y tế

Địa chỉ: 18 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: yt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844791

35

Thanh tra tỉnh

Địa chỉ:  71 - Hồ Tùng Mậu - TP.Vinh

Email: tt@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844984

36

Trường Chính trị tỉnh

Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh

Email: tct@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3842552

 

37

Văn phòng HĐND tỉnh

Địa chỉ: 03 - Trường thi - TP.Vinh

Email: vphdnd@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3592014

38

Văn phòng Tỉnh ủy

Địa chỉ: 26 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: vptu@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3592845

39

Văn phòng UBND tỉnh

Địa chỉ: 03 - Trường Thi - TP.Vinh

Email: vpubnd@nghean.gov.vn

ĐT: 0238 3844522

 

40

Cục Quản lý thị trường Nghệ An

Địa chỉ: Số 94 Đường Mai Hắc Đế, Phường Hà Huy Tập, TP Vinh

Email: kehoachqltt.na@gmail.com

ĐT: 02383.848.272


Không có dữ liệu