image banner
image

 

  Cổng TTĐT Nghệ An xây dựng Thư viện âm nhạc nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương và con người Nghệ An thông qua các tác phẩm âm nhạc. Thư viện đăng tải các ca khúc viết về quê hương và con người Nghệ An; các làn điệu Dân ca Ví, Giặm Nghệ tĩnh không nhằm mục đích kinh doanh.

Trong quá trình sưu tầm, chọn lọc các tác phẩm để đăng tải, Cổng thông tin điện tử Nghệ An đã cố gắng liên hệ với các nhạc sỹ, ca sỹ, chủ sở hữu tác phẩm để xin phép được đăng tải miễn phí. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Cổng TTĐT chưa thể liên hệ được hết tất cả các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Qua đây, Ban biên tập Cổng TTĐT Nghệ An mong nhận được sự thông cảm, cho phép đăng tải tác phẩm của các tác giả và chủ sở hữu tác phẩm.

Ban biên tập xin trân trọng cảm ơn Công ty vật phẩm văn hóa Nghệ An, các nhạc sỹ, ca sỹ, chủ sở hữu tác phẩm trong và ngoài tỉnh đã phối hợp, ủng hộ Cổng TTĐT Nghệ An trong quá trình xây dựng Thư viện âm nhạc!

Cổng Thông tin điện tử Nghệ An mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, cung cấp các tác phẩm giới thiệu, ca ngợi về quê hương và con người Nghệ An để làm phong phú nội dung tuyên truyền, quảng bá. Mọi thông tin phản hồi xin gửi về banbientap@nghean.gov.vn, chúng tôi sẽ đăng tải hoặc ngừng đăng tải tác phẩm ngay khi nhận được ý kiến phản hồi của các tác giả, chủ sở sữu tác phẩm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban biên tập

 

Xứ Nghệ quê ta
  • Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh
  • Các ca khúc về Nghệ An
  • Buông áo em ra
1